Onderwatergeluid vormt steeds vaker een bedreiging voor zeezoogdieren, zoals walvissen, dolfijnen en zeehonden. Deze dieren gebruiken geluid voor communicatie, navigatie en jacht. Maar ze ondervinden hinder van lawaai dat veroorzaakt wordt door menselijke activiteiten zoals scheepvaart, bouwwerkzaamheden en militaire oefeningen.

onderwatergeluid
Onderwatergeluid vormt bedreiging voor zeezoogdieren | Foto: publiek domein

Geluidsvervuiling onder water kan de vocalisaties van zeezoogdieren maskeren. Hierdoor kunnen ze elkaar moeilijker vinden om zich voort te planten en wordt sociaal gedrag belemmerd. Bovendien kan langdurige blootstelling aan harde geluiden permanente gehoorschade veroorzaken, wat hun overlevingskansen drastisch vermindert. De gevolgen zijn niet beperkt tot gehoorverlies. Geluidsvervuiling zorgt dat dieren meer stress ondervinden. Voor sommige is de verstoring zo erg, dat ze uit hun natuurlijke habitat vertrekken. In extreme gevallen komen walvissen vast te zitten op het strand in een poging aan de geluiden te ontsnappen. En hoewel er oplossingen zijn om onderwatergeluidsoverlast te minimaliseren, worden deze niet of nauwelijks ingezet.

Wat kunnen we doen tegen onderwatergeluid?

Wat kunnen we doen om de geluiden onderwater te verminderen en de overlast voor zeedieren te beperken? Milieuorganisaties roepen op tot actie en benadrukken het belang van regulering en controle op geluidsvervuiling in mariene gebieden. Zij stellen voor om:

  • Strikte geluidsnormen te stellen aan scheepvaart en industriële activiteiten,
  • Technologische innovaties voor geluidsvermindering te steunen,
  • Mariene gebieden te beschermen waar geen of beperkte menselijke activiteit is toegestaan,
  • Educatie en publiekscampagnes om mensen bewust te maken van de impact van onderwatergeluid op zeedieren, en
  • Wetenschappelijk onderzoek te financieren dat gericht is op het begrijpen en mitigeren van de effecten van onderwatergeluid op het mariene leven.
onderwatergeluid
Ook dolfijnen ondervinden geluidshinder door menselijke activiteiten | Foto: publiek domein

Door gezamenlijke inspanningen kunnen we de impact van onderwatergeluid door menselijke activiteiten op onze oceanen verminderen en de prachtige, maar kwetsbare, mariene fauna beschermen voor toekomstige generaties.

Bron:

©AnimalsToday.nl Sanjay Ghosh