In Frankrijk is het sinds kort verboden om als grote supermarkt voedsel weg te gooien wanneer het over datum is of niet voldoet aan andere eisen. De nieuwe wetgeving moet een einde maken aan de enorme voedselverspilling.

voedselverspilling
Foto: Pixabay

Het voedsel dat supermarkten willen weggooien moeten zij nu aan een goed doel doneren, of er moet compost, energie of diervoeding van gemaakt worden. Met de nieuwe wet worden supermarkten hiertoe gedwongen. In de wet staat onder meer dat ze een contract moeten opstellen met een goed doel en regels maken om aan te tonen dat zij zich hier ook aan houden.

Nederland ook een probleem
Niet alleen in Frankrijk is voedselverspilling een groot probleem. Ook Nederland kampt met een overvloed aan voedsel dat weggegooid wordt. Gemiddeld gooien Nederlandse consumenten ieder jaar voor 2,5 miljard euro aan voedsel weg. Dat is ongeveer 50 kilo per persoon, wat neerkomt op zo’n 155 euro weggegooid geld (bron: Milieu Centraal). Melkproducten, brood, groenten en fruit belanden het snelst in de prullenbak. Overigens lag de schatting voor crisisjaar 2012 op 4,4 miljard euro aan weggegooid voedsel, waarbij behalve gezinnen ook bedrijven en producenten waren meegeteld.

Gevolgen voor het milieu
Behalve het voedsel en geld dat verspild wordt, kost het ook veel energie. Om deze drie dingen aan te pakken heeft de overheid een doel voor 2015, namelijk de voedselverspilling met 20 procent te laten dalen. De tactiek is echter anders dan in Frankrijk. Met kleinere porties en betere samenwerking tussen bedrijven en consumenten zou dit percentage bereikt moeten worden.

Met het verminderen van voedselverspilling kan een groot klimaatwinst behaald worden. Daarom is het van belang dat consumenten en bedrijven bewust stilstaan bij de negatieve gevolgen. Of Nederland ook overweegt dezelfde maatregelen als Frankrijk te nemen is nog niet bekend. Wel is het een groot probleem en dat weet de overheid ook.

Damnfoodwaste
Op de website van Damnfoodwaste staat een vergelijking die laat zien wat voedselverspilling met het milieu doet:

“Met elke kilo voedsel die je weggooit, gooi je eigenlijk 1,3 liter benzine weg.”

Hiermee wordt aangetoond dat voedselverspilling een groot milieuprobleem vormt. Wanneer er wordt gesproken over 1,3 liter benzine gaat het over heel veel verspilde energie. Het probleem van voedselverspilling wordt nog steeds onderschat omdat consumenten de omvang en impact ervan niet kennen. Door hen hiervan bewust te maken met schokkende vergelijkingen zal een positief bewustzijn optreden, zo is de hoop.

Stop met verspillen
Damnfoodwaste heeft een pact gevormd tegen voedselverspilling. Dit pact is inmiddels door ruim 5000 mensen onderschreven. Milieu Centraal startte in maart de foodbattle, waarbij consumenten uitgedaagd worden om zo weinig mogelijk voedsel weg te gooien.

Bronnen: Huffington Post, Damnfoodwaste, Milieu Centraal ©PiepVandaag.nl Lisa van der Linden