Nog een paar dagen en dan breekt de hel los voor ganzen die zich in Nederland op de ‘verkeerde plek’ bevinden. Vanaf 1 juni zijn deze mooie dieren in heel het land vogelvrij verklaard en kunnen de bureaucraten bij ‘overlast’ door de ganzen besluiten dat de dieren rücksichtslos gedood mogen worden. En alsof vergassen of doodschieten nog niet genoeg zijn; in Gelderland mogen ganzen met een speciaal ontwikkeld apparaat de nek gebroken worden.

nek breken
Brandganzen in de polder | Foto: Gouwenaar/Wikimedia

In totaal 1.600 Gelderse ganzen zullen in 7 uiterwaarden op deze gruwelijke manier hun einde vinden, allemaal dankzij het bedrijf V&T Faunabeheer. Het bedrijf krijgt daarvoor de lieve som van 22.000 euro, wat bewijst dat het doden van ganzen naast een verwerpelijke vorm van ‘beheersing’ een lucratieve bezigheid is voor bedrijven die gespecialiseerd zijn in het doden van dieren.

Schuivende blokken
V&T Faunabeheer is ingehuurd door de Faunabeheereenheid Gelderland, die in opdracht van de provincie de ganzenstand moet terugdringen. Secretaris Teun Achterkamp van de beheereenheid meent dat het gaat om een ‘prima methode’, waarbij de dood direct zou intreden. De ganzen worden met de nek in het apparaat gelegd waarna 2 langs elkaar schuivende blokken de nek breken. Deze methode zou Arbo-technisch het meest vriendelijk zijn omdat tot nu toe de ganzen met de hand de nek omgedraaid werden. Overigens meldt De Gelderlander dat niemand van de Faunabeheereenheid het apparaat ooit in werking heeft gezien. Ook krijgt niemand toestemming om het apparaat te bekijken.

Gruweldood
Natuurlijk worden we door Achterkamp op het verkeerde been gezet, want eer de ganzen gevangen zijn zitten de dieren vol met stress en zijn ze niet zomer ‘in het apparaat te leggen’. De kans dat dit gepaard gaat met de nodige hoeveelheid geweld is buitengewoon groot. De provincie Gelderland heeft zich dan ook de woede op de hals gehaald van de Partij voor de Dieren, die inmiddels schriftelijke vragen heeft gesteld aan Gedeputeerde Staten. De PvdD spreekt van een ‘gruweldood’ voor de ganzen en benadrukt dat het ook anders kan. Fractievoorzitter Luuk van der Veer:

“Er moet meer worden ingezet op diervriendelijke alternatieven, zoals het beperken van de groei van de populatie door het dompelen van enkele eieren van een nest, en het verjagen van de ganzen, eventueel met innovatieve middelen zoals zelfstandig werkende robotroofvogels en drones.”

robotvogels
Robotvogel | Foto: screenshot video CFS/Vimeo

Schiphol
Aanvankelijk mochten ganzen alleen gedood worden in een straal van 20 kilometer rond Schiphol om de veiligheid van het vliegverkeer te garanderen. Hiervoor wordt het bedrijf Duke Faunabeheer ingehuurd om de ganzen met CO2 te vergassen, een methode waarbij de dieren ook enorm lijden. Overigens bleek al eerder dat Duke Faunabeheer zich regelmatig niet aan de regels houdt, wat zelfs leidde tot Kamervragen.

Recent werd helaas besloten dat behalve in de omgeving van Schiphol ganzen in heel het land gedood mogen worden wanneer ze zich tegoed doen aan landbouwgewassen. Landschapsbeheerders en de Vogelbescherming zijn tegen het massaal doden van ganzen, maar het wordt toegestaan in gebieden in beheer van Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer als compromis overeengekomen in het Ganzenakkoord, in ruil voor in ieder geval rust voor ganzen die er overwinteren. De Dierenbescherming en de Faunabescherming ageerden eerder tegen dit Ganzenakkoord en zeggen dat de betrokken organisaties de Flora- en Faunawet overtreden.

Massaslachting
In Gelderland mogen dit jaar maar liefst 37.000 ganzen vermoord worden. Over het hele land zullen deze aantallen in de honderdduizenden gaan lopen, waarmee gerust gesproken kan worden van een massaslachting. Maar zoals altijd gaan de wensen van het bedrijfsleven voor, in dit geval de agrarische sector, en delven de dieren weer eens het onderspit.

nek breken
Teken de petitie van de Ganzenbescherming!

Help de ganzen, teken de petitie van de Ganzenbescherming!
Kun je ook niet leven met de wijze waarop we in Nederland met ganzen omgaan? De Ganzenbescherming heeft een petitie opgezet. Maak kenbaar dat je het niet eens bent met het vergassen, doodschieten of de nek breken van deze mooie dieren. Namens de ganzen: hartelijk dank!

Bronnen: De Gelderlander, Z24 ©PiepVandaag.nl Bart van Riel


Strijd mee tegen dierenleed!

Zonder jouw hulp kunnen House of Animals en Animals Today niet verder groeien en dieren een stem geven. Waardeer je wat wij doen, steun ons dan met een (eenmalige) donatie.