Niet alleen voor mensen, maar ook voor olifanten zijn grootmoeders van groot belang. Wetenschapper Phyllus Lee publiceerde onlangs een paper over haar onderzoek naar de voordelen van een lang leven op de voortplanting in olifantenkuddes. Ze deed samen met haar team onderzoek naar 834 olifantenvrouwtjes in Kenia.

Olifantenfamilie - grootmoeders
Foto: Pixabay

Grootmoeders zijn ervaren moeders. Zij weten wat een kalf (een babyolifant) nodig heeft en helpen hun dochters bij de verzorging. Daarnaast beschermen ze de kleintjes. Olifanten krijgen hun eerste jongen als zij gemiddeld 13 jaar zijn en kunnen tot ongeveer hun vijftigste zwanger worden. De dochters van behulpzame moeders kunnen voor meer nageslacht zorgen. Wanneer moeder en dochter tegelijkertijd zwanger zijn en dus op hetzelfde momentje voor een kleintje moeten zorgen heeft dit nog meer voordelen, omdat de grootmoeder taken van de moeder kan overnemen. In sommige grote families kwam het volgens Lee voor dat drie generaties van moeder-dochter-paren tegelijkertijd zwanger waren.

Het onderzoek van Lee bekrachtigt de grootmoeder-hypothese van Kristen Hawkes. Hawkes heeft een rekenkundig model ontwikkeld, waarmee kan worden aangetoond wat de invloed is op een primatensoort als er een grootmoeder is die meehelpt bij het eten geven aan jonge primaten. Als de oma’s meehelpen met het zoeken naar eten en de verzorging van de kinderen dan zijn de dochters in de gelegenheid om meer kinderen te krijgen. De oma’s die dat het langst volhouden hebben de meest gunstige genen en worden ouder. De moeders die daardoor voor meer nageslacht zorgen geven deze gunstige genen vaker door. Dit is dus niet alleen bij apen en mensen zo, maar ook bij olifanten.

Bron: Scientias ©PiepVandaag.nl Lianne Raat