De vlees- en zuivelindustrie wil klanten laten geloven dat hun dieren vrij rondlopen en grazen op sappige, groene weiden, maar het tegendeel is vaak waar. Om misstanden aan te tonen in Israëlische slachthuizen, wil de overheid nu camera’s in de bedrijven installeren.

Camera's
Foto: Pixabay

‘Als slachthuizen glazen wanden hadden, zou iedereen vegetarisch zijn…’, is een uitspraak van Paul McCartney en hij heeft ongetwijfeld gelijk. Maar slachthuizen zijn meestal verre van transparant, eerder hermitisch gesloten. De werkelijkheid is dat de klant vaak helemaal niet kan zien hoe het er daadwerkelijk aan toegaat in slachthuizen. Velen hebben vast geen idee van de gruwelijkheden tegen dieren die hier plaatsvinden, maar tegen bijna alle dieren die gekweekt worden voor menselijke consumptie wordt dagelijks geweld gebruikt.

Live camera’s

Het Israëlische ministerie van Landbouw en Plattelandsontwikkeling is bezig met een voorstel om live camera’s in slachthuizen te plaatsen. Dit om misstanden, zoals die eerder werden blootgelegd, tegen te gaan. Het plan moet eind dit jaar klaar zijn en is een reactie op meerdere undercovervideo’s die gruwelijk misbruik door fabrieksarbeiders tegen dieren laten zien. In diverse slachthuizen rond Israël werden deze wreedheden tegen begaan. Zo ook in een Soglowek pluimveeslachterij, Israëls grootste vleesmerk.

24/7 live

Het plan is om 400 camera’s in 50 slachthuizen te installeren. De informatie wordt dan 24/7 live bekeken door een extern bureau of vrijwilligers. Dierenwelzijnsorganisaties zoals Anonymous for Animal Rights and Let The Animals Live, pleiten ervoor vertegenwoordigers van hun organisaties in te zetten om hierbij te assisteren. De organisaties ondersteunen het plan, maar geven tevens aan dat deze maatregelen te wijten zijn aan het voortdurende falen van de veterinaire diensten om de wet te handhaven. De organisaties hopen dat schendingen van de Animal Welfare-wet streng zullen worden bestraft. De installatie van de live-camera’s zal in ieder geval bijdragen aan het zichtbaar maken van deze geheimzinnige industrie en hopelijk zal het extreme wreedheden die in deze industrie plaatsvinden, helpen voorkomen.

Bron: OneGreenPlanet.org ©PiepVandaag.nl Lydia Zittema