De NVWA treedt niet op tegen varkensbedrijven die biggen zonder moederzorg grootbrengen. Daarmee wijst ze het handhavingsverzoek van Wakker Dier op dit punt af. “De NVWA keurt nu illegale praktijken goed,” zegt Anne Hilhorst van Wakker Dier. “Ze zet de deur wagenwijd open om biggen standaard zonder moeder groot te brengen.”

moederloze biggen
NVWA zet deur naar moederloze biggen wagenwijd open | Foto: publiek domein

Aan de hand van een bezwaarschrift van Wakker Dier kan de NVWA nog terugkomen op haar besluit. Met advertenties over ‘weesbiggen’ in de landelijke kranten moedigt Wakker Dier dit aan. Wanneer de NVWA dit niet doet, dan stapt Wakker Dier naar de rechter. Het is bij wet verboden om biggen vroeger dan drie weken bij hun moeder weg te halen, tenzij dat noodzakelijk is met het oog op de gezondheid of het welzijn van big of zeug (moedervarken).

Biggenleed

Biggen die vroeg worden weggehaald bij hun moeder hebben vaker last van gezondheidsproblemen, angst en rusteloosheid. De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid EFSA waarschuwde recent nog voor het biggenleed “dat exponentieel toeneemt naarmate de speenleeftijd afneemt”. De speenleeftijd is de leeftijd waarop de big bij zijn of haar moeder wordt weggehaald.

Toename aantal biggen

Moedervarkens worden al decennialang bewust geselecteerd en gefokt om steeds meer biggen te krijgen. Waar ze twintig jaar geleden 22 biggen kreeg, is dat nu gestegen tot 30 biggen per jaar. Het grote aantal biggen gaat ten koste van zowel de zeug als van haar biggen. Zeugen moeten vaak al voor hun vierde levensjaar met gezondheidsproblemen naar de slacht.

Consequenties doorfokken

Twaalf procent van de biggen overleeft de eerste weken van hun leven niet. Vaak krijgt een zeug meer biggen dan ze kan voeden. Wakker Dier wil dat zeugen minder biggen krijgen, zodat de biggen allemaal bij de moeder kunnen opgroeien. Dit is ook het advies van de Europese voedselautoriteit EFSA.

Juridische procedure

Wakker Dier diende een handhavingsverzoek in bij de NVWA, tegen varkenshouders die bewust kiezen voor zeugen met veel biggen en het ‘overschot’ aan biggen zonder moeder grootbrengt. Volgens de NVWA is dit echter niet onwettig, omdat het noodzakelijk kan zijn voor deze biggen om ze weg te halen. Ze maande de varkenshouders slechts om niet de sterkere biggen, maar juist de zwakkere biggen weg te halen bij de zeug.

Wakker Dier heeft tegen het besluit van de NVWA bezwaar ingediend, omdat er diervriendelijkere alternatieven zijn. Overigens stelde de NVWA Wakker Dier wel in het gelijk bij haar klacht over de te krappe biggenhokken. De boeren moeten de weesbiggen meer leefruimte geven.

Meer informatie over de moederloze opfok van biggen vindt u hier.

Bron:

©AnimalsToday.nl