SKB start actie chippen van konijnen

November is sinds twee jaar door Stichting KonijnenBelangen (SKB) uitgeroepen tot maand van het konijn. Dit jaar staat November Konijnenmaand in het teken van het chippen van konijnen. SKB vindt het belangrijk om dit onder de aandacht te brengen.

Konijnen chippen - chipmaand

Het chippen van konijnen is een efficiënte maatregel om weggelopen konijnen terug te vinden, malafide fokkers aan te pakken en het achterlaten (dumpen) van konijnen tegen te gaan. Daarnaast kan het helpen bij medische vraagstukken, zoals of een gevonden konijn de jaarlijkse vaccinatie heeft gehad. Om een konijn in Nederland te kunnen verzekeren, is de identificatiechip een vereiste. Er zijn al verschillende konijnenopvangen en asielen, waaronder Konijnenopvang Joy (Kolham, Groningen) en Dierenhulp Boskoop, die de eerste stappen hebben genomen om hun konijnen standaard van een chip te voorzien.

Veel mensen laten het idee om hun konijn te chippen varen wanneer ze horen dat dit zelden wordt gedaan en dat instanties zoals de dierenambulance meestal niet eens kijken of een konijn gechipt is. Konijneneigenaren en dierenorganisaties moeten zich ervan bewust worden dat chippen in het belang van het konijn is. Dierenartsen werken daarom van harte mee aan deze landelijke actie van SKB. Ook konijndeskundige dierenartsen in België zijn uitgenodigd om deel te nemen.

Op de site van SKB (www.konijnenbelangen.nl) is een lijst te vinden van dierenartsen die op verschillende manieren korting geven bij het chippen van konijnen wanneer dit in November Konijnenmaand wordt gedaan.

Persbericht SKB


Strijd mee tegen dierenleed!

Zonder jouw hulp kunnen House of Animals en Animals Today niet verder groeien en dieren een stem geven. Waardeer je wat wij doen, steun ons dan met een (eenmalige) donatie.