Misión Nevado (Missie Nevado) is een eco-socialistisch project, gelanceerd door de Venezolaanse president Nicolás Maduro in 2014, met als hoofddoel het redden en beschermen van straatdieren, mensen respect bijbrengen voor dieren en hen aanzetten tot het erkennen van dierenrechten.

straatdieren
Foto: © Estefanía Pampín Zuidmeer

Misión Nevado gaat over heel Venezuela tien centra openen waar straatdieren medische zorg zullen krijgen. De verwachting is dat er in 2015 acht centra gerealiseerd zullen worden. Van vijf centra is de locatie al bekend, de uiteindelijke realisatie hangt af van de snelheid waarmee de accommodaties gebouwd zullen worden.

straatdieren
Straathond in Venezuela | Foto: © Estefanía Pampín Zuidmeer

Gratis zorg
Het project is al actief in 18 staten in Venezuela, waar dierenartsen en specialisten per staat minstens twee werkdagen per maand aan het werk zijn. Dieren krijgen medische verzorging en er wordt gesteriliseerd. In totaal worden nu per maand 430-440 straatdieren gesteriliseerd, en 400 ter adoptie gesteld. Niet alleen straathonden en –katten werden geholpen, ook werd er gratis zorg gegeven aan dieren die niet op straat leven. Betrokkenen van dit project geven aan dat er nog veel werk gedaan moet worden om de bevolking te bewegen om dieren te adopteren en goed te verzorgen maar er is een begin gemaakt. Momenteel steunt Misión Nevado ook 83 asielen in Caracas, Vargas en Miranda met voedsel en medische zorg.

Misión Nevado beschikt over een dierenartscentrum in de oude stierenvechtarena van Caracas, genaamd Nuevo Circo. Hier worden sinds 1997 geen stierengevechten meer gehouden. Tegenwoordig worden er per dag 100 tot 200 dieren behandeld, en er worden twee keer per week sterilisaties uitgevoerd.  Het is mooi om te zien hoe een plaats die vroeger bestemd was om dieren te martelen en te doden nu gebruikt worden om straatdieren de kans op een mooie toekomst te geven.

straatdieren
Oude stierenvechtarena Nuevo Circo in Caracas | Foto: © CAS International

Een nationale beweging
Dit project is ontstaan dankzij de samenwerking van mensen die zich inzetten voor dierenwelzijn en de staat. De president Nicolás Maduro lanceerde het initiatief, en in campagne-uitingen wordt vaak een foto van de in 2013 overleden Venezolaanse president Hugo Chavez gebruikt.

Het doel is een nationale beweging, gedragen door ‘poder popular’ (de macht van het volk). Het is wel duidelijk dat de staat een socialistische stempel achterlaat op dit project.

De naam Nevado is ter ere van de hond van Simón Bolivar (1783-1830), een Zuid-Amerikaanse vrijheidsstrijder. Nevado vergezelde Bolivar in zijn strijd tot het dier uiteindelijk gedood werd met een lans door Spaanse koloniale troepen.

Op 12 januari 2014 vonden de eerste activiteiten van Misión Nevado plaats, in Caracas. Het staatshoofd adopteerde deze dag een in de steek gelaten kat en benadrukte hoe nobel deze missie is, omdat “het nobel is om dieren die op straat lijden te redden, te adopteren en gelukkig te maken voor de rest van hun leven.”

Bronnen: Anima Naturalis, Noticias24 © PiepVandaag.nl Estefania Pampín Zuidmeer