De Zoological Society of London (ZSL) heeft onderzoek gedaan naar de met uitsterven bedreigde Galapagos zeeleeuwen. Aangetoond is dat de dieren die exclusief voorkomen op de Galapagos vatbaarder zijn voor verhongering wanneer zij aan mensen zijn blootgesteld.

Galapagos zeeleeuwen
Galapagos zeeleeuwen | Foto: Wikimedia Commons

Over een periode van meer dan 18 maanden hebben de onderzoekers zeeleeuwen gemonitord in verschillende gebieden. De fysieke gesteldheid en het gedrag werd waargenomen en geanalyseerd in twee verschillende groepen van zo’n 60 dieren. De ene groep heeft als leefgebied het afgelegen Santa Fe, terwijl de andere groep leeft in een door mensen bewoond gebied in San Cristobal.

Uit de gegevens blijkt dat door mensen veroorzaakte omstandigheden zoals vervuiling, maar ook het voorkomen van huisdieren; het immuunsysteem van de zeeleeuwen aan kan tasten. Dit maakt dan zwakker en minder goede jagers, wat de kans vergroot dat ze sneller honger lijden, vooral wanneer er al sprake is van voedselschaarste.

Paddy Brock, onderzoeksleider zegt dat het immuunsysteem bij de zeeleeuwen uit San Cristobal veel actiever. Dit kan inhouden dat de aanwezigheid van mensen en menselijke activiteit een potentieel gevaar in zich heeft voor de Galapagos zeeleeuwen:

“De tekenen van een ongezonde zeeleeuw is een dunnere speklaag dan normaal. Dit is wat we zagen bij de zeeleeuwen van San Cristobal. Deze patronen werden niet waargenomen bij de zeeleeuwen van Santa Fe, die niet onder invloed staan van menselijke aanwezigheid en/of activiteiten.”

Mensen blijven maar (huis)dieren importeren naar de Galapagos eilanden, ondanks wetgeving om het unieke ecosysteem van de eilanden te beschermen.

“Het risico op verspreiding van ziektes kan verminderd worden als huisdiereigenaren zich houden aan de richtlijnen van het Galapagos National Park en de overheid, welke import en onderlinge verhuizingen tussen Galapagos en de Archipel niet toestaan. Ook wordt er aangeraden een hond altijd aan de lijn te houden wanneer er over een (zeeleeuwen)strand gelopen wordt, om zo verspreiding van bacteriën te voorkomen.”

Een ander probleem is het feit dat rioolwater gedumpt wordt in de baai van San Cristobal. Hierdoor wordt het immuunsysteem aangetast door blootstelling aan menselijke bacteriën en ziektekiemen.

Bron ©PiepVandaag.nl Brechje van Otterdijk