Op deze eerste tropisch hete dag van het jaar is er nog altijd geen officieel hitteplan om dieren in de vee-industrie te beschermen tegen hoge temperaturen, zo luidt de klacht van Wakker Dier in de richting van demissionair minister Carola Schouten van LNV. Vorig jaar haalde Wakker Dier bijna 80.000 handtekeningen op voor zo’n hitteplan en Schouten beloofde toen dat het er zou komen.

Bomen voor Koeien
Koeien, paarden en schapen hebben allemaal schaduw nodig | Foto: Dave Hitchborne/Wikimedia

Anne Hilhorst van Wakker Dier klaagt over de trage aanpak van LNV:

“Vandaag branden miljoenen dieren weg in stallen en in weiden zonder schaduw. Dit kan zo niet langer. We roepen de minister op haast te maken.”

Het hitteleed-seizoen is al in volle gang. Volgens de Monitor Hittestress van Wakker Dier is het vandaag de tiende dag met een hoog risico op hitteleed in de vee-industrie. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit geeft aan begin juli een hitteplan te hebben. Maar tegen de tijd dat dit plan is geïmplementeerd, is de zomer waarschijnlijk voorbij, zo vreest Wakker Dier.

hitteplan
Gebrek aan schaduw kan leiden tot hittestress | Foto: publiek domein

Hitteplan

Om hitteleed te voorkomen wil Wakker Dier een plan met in ieder geval drie maatregelen: een schaduwplek voor elk dier, een maximale temperatuur van 27 graden in de stal en een verbod op transport boven de 27 graden. Bij warm zomerweer is het voor dieren in de vee-industrie moeilijk om af te koelen, wat leidt tot hittestress, gezondheidsproblemen en overlijden.

nog steeds geen hitteplan voor vee-industrie
Koeien zoeken schaduw op tijdens tropisch warme dag (16 juni 2021) | Foto: AnimalsToday

Meldpunt Hitteleed

Bij Meldpunt Hitteleed kunnen mensen een melding doen van bijvoorbeeld dieren in de brandende zon zonder schaduw, of vrachtwagens vol dieren op een tropische dag. Hilhorst:

“Met dit meldpunt maken we samen het hitteleed van dieren zichtbaar, zodat minister Schouten wel móét ingrijpen.”

Bron:

Hittestress Monitor 2020: 110 miljoen dieren getroffen

NVWA greep niet in bij dierenleed tijdens hittegolf