Tijdens de hittegolf in augustus zijn bij het Meldpunt Hittestress van Wakker Dier 290 meldingen binnengekomen. Verreweg de meeste meldingen betreffen schapen en komen uit de provincie Noord-Holland.

hittegolf
Verreweg de meeste meldingen betroffen schapen in Noord-Holland | Foto (illustratief): publiek domein

De hittegolf van 5 tot en met 17 augustus telde dertien dagen. Toen kwamen er in totaal 152 meldingen binnen over schapen met hittestress. Ook runderen (125) en paarden (62) zijn vaak gemeld. De meeste meldingen komen uit de kustprovincie Noord-Holland (77), gevolgd door Zuid-Holland (39) en Utrecht (37). Anne Hilhorst van Wakker Dier:

“Veel boeren zijn duidelijk niet goed voorbereid op de steeds heter wordende zomers. Onze vrees dat door de warmere zomers dieren steeds meer in de problemen komen, wordt door deze cijfers bevestigd.”

hittegolf 2020
Bron: Wakker Dier

Wet dieren

Dieren moeten beschermd worden tegen extreme weersomstandigheden, zoals hitte en kou. Dat staat in de Wet dieren. Toch spreken veel meldingen over ernstige hittestresssymptomen: trillen, flink hijgen, hoge ademfrequentie en de tong uit de mond. Hilhorst:

“In de wei is van bescherming veelal geen sprake. Dat is onnodig en erg naar voor de dieren. Daarom vragen we de minister om de wet te handhaven en schaduw te verplichten.”

Bomen voor Koeien
Koeien, paarden en schapen hebben allemaal schaduw nodig | Foto: Dave Hitchborne/Wikimedia

Petitie Hittestress

Wakker Dier voert intensief campagne op het thema hittestress voor dieren. Behalve het Meldpunt is er een Monitor, die het aantal dagen telt waarop dieren hittestress ervaren. Ook loopt er een petitie voor een Nationaal Hitteplan voor dieren. De petitie wordt binnenkort aangeboden aan minister Schouten (LNV) en is al meer dan 80 duizend keer ondertekend. Hilhorst:

“We eisen dat LNV nu éindelijk de hoognodige maatregelen gaat nemen.”

De petitie is hier te tekenen.

Bron: