Onderzoekers van de Universiteit Maastricht willen weer beginnen met experimenten op honden. Zij hebben een nieuwe aanvraag ingediend bij de dierexperimentencommissie (DEC). In september 2014 schortte de universiteit alle experimenten met honden op. Aanleiding was de publieke verontwaardiging over de experimenten op 39 labradors. Stichting Animal Rights kondigt bij goedkeuring juridische stappen aan.

dierproeven
Blonde labrador | Foto: IDS photos/Wikimedia

De Universiteit Maastricht liet Stichting Animal Rights naar aanleiding van een Wob-verzoek in een e-mail weten dat er ‘wel een aanvraag voor de beoordeling van een protocol bij de DEC waarbij honden zijn betrokken is ingediend. De DEC heeft hierover ook een advies uitgebracht aan de gemandateerde vergunninghouder. De gemandateerde vergunninghouder heeft het besluit dienaangaande echter aangehouden in afwachting van het advies van de Externe Commissie (EC)’.

Robert Molenaar, directeur van Stichting Animal Rights:

“De nieuwe aanvraag moet door verschillende instanties goedgekeurd worden; de DEC, een Externe Commissie en de Centrale Commissie Dierproeven. Echter, geen enkele dierenwelzijnsorganisatie zit in een van de besloten commissies zodat vrijwel alle aanvragen goedgekeurd worden. Zo werd in 2013 slechts één experiment afgekeurd en werden maar liefst 3178 (!) aanvragen voor dierproeven goedgekeurd door de 21 DEC’s. Wij verwachten dat de hondenexperimenten weer gaan beginnen. In dat geval zal Stichting Animal Rights juridische stappen ondernemen.”

Hartfalen opgewekt
Bij de experimenten die de universiteit met de honden wil uitvoeren dienen zij als proefdieren voor hartonderzoek. Molenaar: 

“De experimenten op honden aan de Universiteit Maastricht zijn ingedeeld in categorie 5 (ernstig ongerief). De onderzoekers wekken hartfalen op bij de honden. Dit zorgt voor stress, angst en pijn bij de honden en vele sterven al tijdens de experimenten zelf. Wij zijn dan ook voor volledige stopzetting van deze dierproeven.”

Petitie
In september 2014 tekenden maar liefst 130.000 (!) mensen onze petitie voor stopzetting van dierproeven op honden aan de Universiteit Maastricht. Dit resulteerde in het opschorten van de hondenexperimenten. Op dat moment zaten 8 labradors in het proefdiercentrum in afwachting van de experimenten. Zij werden niet gebruikt en zijn uitgeplaatst.

Persbericht Stichting Animal Rights