Afgelopen jaar is er een recordaantal illegaal olifantenivoor in beslag genomen. Dit blijk uit een onderzoek van de internationale organisatie CITES (de Conventie tegen de Internationale Handel in Bedreigde Dieren). Ook is het stropen van olifanten voor het vijfde jaar op rij afgenomen. Ondanks deze veelbelovende nieuwe statistieken, zijn olifanten echter nog steeds allesbehalve veilig.

recordhoeveelheid ivoor
In 2016 is een recordhoeveelheid ivoor in beslag genomen | Fotocredit: Dren P Flickr via Compfight cc

Het nieuwe rapport, dat vorige week is uitgekomen, toont de meest recente cijfers rondom de illegale stroperij van Afrikaanse olifanten. John E. Scanlon, secretaris-generaal van CITES, zegt over de uitkomsten:

“Er is een gestage daling te zien in het aantal gestroopte olifanten, sinds de piek in 2011. De statistieken van 2016 laten zien dat de algehele trend in stroperij is gedaald naar het niveau van voor 2008. Dit laat zien wat er allemaal mogelijk is met duurzame en collectieve handhaving, investeringen om de vraag te verminderen en sterke politieke steun.”

Recordaantal inbeslagnames
Dat in 2016 de grootste hoeveelheid illegaal olifantenivoor ooit in beslag is genomen, is volgens Scanlon te danken aan verschillende partijen:

“De stijgende trend in de hoeveelheid illegale ivoor dat in beslag werd genomen, in vergelijking met de gestage dalende trend in het stropen van olifanten, kan te danken zijn aan de vergroting van handhavingsinspanningen van de douane en politie en een meer alerte vervoerssector. Ook kan de tijd tussen het stropen van de olifant en het toetreden van het illegale ivoor tot de markt invloed hebben gehad.”

“Maar de stijging in het in beslag genomen ivoor in 2016, kan ook een aanduiding zijn dat de ivoorhandel wordt beïnvloed door strengere controles, het dreigende verbod op de handel in verschillende landen en het anticiperen op een verdere daling van de prijs.”

Amerika, China en Engeland hebben belangrijke stappen genomen om olifantenstroperij tegen te gaan. Cijfers laten zelfs zien dat de prijs voor ivoor is gekelderd met 50 procent in de afgelopen jaren.

Stabiele olifantenpopulaties
In Tanzania en Botswana zijn volgens het rapport relatief de grootste olifantenpopulaties te vinden, maar ook in Uganda, Kenya, Rwanda, Namibië en Zuid-Afrika zijn de hoeveelheid olifanten redelijk stabiel geworden of nemen zelfs toe.

Olifantenpopulaties in Centraal en Oost-Afrika zijn er echter een stuk slechter aan toe. De afgelopen tien jaar zijn daar de meeste olifanten slachtoffer gevallen aan stropers en nog steeds is het niveau van illegale stroperij hier hoog. Scanlon:

“Oost-Afrika is de laatste tien jaar hard geraakt door de stijging in stroperij en heeft bijna 50% van haar olifantenpopulatie verloren.”

Nog steeds bedreigd
Ondanks dat het stropen van olifanten voor hun ivoor voor het vijfde jaar op rij is afgenomen, zijn de dieren niet vrij van bedreigingen. Het illegaal stropen van olifanten voor ivoor blijft een gigantisch probleem en daarnaast hebben de dieren te maken met andere bedreigingen. Het verliezen en de fragmentatie van leefgebied door de sterk groeiende bevolking en aanleg van wegen en plantages, maakt het moeilijk voor olifanten om voldoende voedsel te vinden. Daarnaast komen ze steeds vaker in aanraking met boeren en gemeenschappen, die de dieren doden vanuit woede of angst.

Nog steeds wordt er elke vijftien minuten een olifant gedood. Extra maatregelen om deze grijze dikhuiden te beschermen, blijven dan ook nodig.

Bronnen: CITES, The Guardian, Reuters ©Animals Today Nadine van Wissen