Het IPCC-rapport van de werkgroep inzake klimaatverandering van de Verenigde Naties geeft geen optimistisch beeld over de toekomst. Wetenschappers zijn er duidelijk over: er wordt niet genoeg gedaan om een klimaatramp te voorkomen.

klimaatverandering
Niets doen aan klimaatverandering komt de wereld duur te staan | Foto: Pixabayklima

The Guardian meldt over het rapport dat niets doen aan klimaatverandering uiteindelijk de wereld duur zal komen te staan. Kijkend naar het instorten van beschavingen in de geschiedenis, is het de vraag hoe groot de kans is dat de mensheid een grootschalige ramp kan voorkomen. Het IPCC-rapport suggereert dat ongeveer 40 procent van de mensheid in de gevarenzone leeft en dat veel ecosystemen onherstelbaar worden aangetast. Er wordt op dit moment niet genoeg gedaan om een klimaatramp te voorkomen. António Guterres, secretaris-generaal van de Verenigde Naties, bestempelt het gebrek aan leiderschap van de wereldmachten als “misdadig”.

“De grootste vervuilers van de wereld zijn schuldig aan brandstichting in ons enige thuis.”

Waarschuwing

Geen enkele vorm van opwarming van de aarde is veilig. Met een gemiddelde temperatuurstijging van 1,5°C -het hoofddoel van het Klimaatakkoord van Parijs – waarschuwt het IPCC-rapport dat tot 14 procent van de soorten op land een zeer groot risico loopt op uitsterven. Bij een stijging van 3°C zou een derde van het leven op het vaste land kunnen verdwijnen en deze stijging is niet onwaarschijnlijk. Het IPCC-rapport is een laatste waarschuwing, want hierna spreken de wetenschappers zich pas weer uit aan het einde van dit decennium en dan zal het te laat zijn voor grote veranderingen.

Doelstellingen

De toezeggingen van het Klimaatakkoord van Parijs zijn teleurstellend en maken geen einde aan het risico op sociale chaos in de wereld. Het is van groot belang dat er vastgehouden wordt aan de doelstellingen van de VN die de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 willen verminderen met 45 procent. Dit is nodig om tegen 2050 tot een netto-uitstoot van nul te komen.

Acties

Het uitblijven van acties en niet tijdig beginnen met grote uitstootvermindering zijn de wereld duur komen te staan. Er moeten maatregelen genomen worden om koolstofconcentraties in de atmosfeer snel te verminderen. Een snelle overgang naar een toekomst met hernieuwbare energie is nodig, maar helaas niet in zicht.

Ramp

Een catastrofale gebeurtenis, zoals het volledig verdwijnen van de permafrost op de Noordpool of het verdwijnen van een Amazonewoud, kan betekenen dat de wereld veel sneller met een klimaatramp wordt geconfronteerd. De crisis in Oekraïne laat zien dat regeringen bereid zijn om tot actie te komen en grote sommen geld uitgeven wanneer de bedreiging ernstig genoeg wordt geacht. Het is nodig om een manier van leven te vinden die sociale rechtvaardigheid combineert met ecologische duurzaamheid. Helaas heeft de zoektocht naar deze manier van leven nog geen goede start gemaakt.

Bron:

Dooiende permafrost Siberië stoot schadelijk lachgas uit

Ontbossing Amazone stijgt tot nieuw record

©AnimalsToday.nl Annick Nieuwkoop