Het Amerikaanse Yellowstone National Park was meer dan 70 jaar wolfloos, totdat de toppredator in 1995 terugkeerde via een herintroductieprogramma. De comeback had zeer positieve gevolgen. 

park
Foto: C. Young Photography / Foter / CC BY-NC-ND

Ooit waren ze de grootste roofdieren van het beroemde park, maar in 1920 werd de wolf er uitgeroeid. Midden jaren 90 werd het dier geherintroduceerd, mede om het stijgende aantal elanden op natuurlijke wijze te beheren, maar er waren meer positieve gevolgen. De wolf heeft het gehele park drastisch veranderd; niet alleen de rivieren en de bossen, maar ook het landschap zelf.

Biologen kregen zo een unieke kans om te onderzoeken wat er gebeurt als een roofdier terugkeert naar een ecosysteem.

BBC Earth maakte een serie korte natuurfilms, ‘The power of nature’, met onder meer een aflevering over de wolven van Yellowstone National Park.

Bron ©PiepVandaag.nl Sophie Janssen