De ibis is een ernstig bedreigde vogelsoort in Cambodja. Om de toekomst van deze vogel veilig te stellen, heeft de premier van Cambodja toestemming gegeven om speciale natuurzones toe te wijzen met extra bescherming.

reuzenibis
De reuzenibis is ernstig bedreigd in Cambodja | Screenshot van Youtube video Wild haven of Cambodia

Het was een proces dat wel zes jaar heeft geduurd! Maar eindelijk is het zover: de plannen om Lomphat Wildlife Sanctuary op te delen in vier verschillende zones, mét extra bescherming voor de gebieden die belangrijk zijn voor bedreigde diersoorten. Naast de bescherming van deze bedreigde diersoorten zal dit plan er ook voor moeten zorgen dat belangrijke stukken oerwoud worden beschermd tegen illegale houtkap en menselijke verstoring. Daarnaast moeten stukken land kunnen worden gebruikt voor duurzaam landgebruik door gemeenschappen die in het gebied wonen.

De vier zones
In 2008 ging de wet voor natuurbescherming in werking. Volgens deze wet moeten beschermde natuurgebieden worden opgedeeld in vier zones. Lomphat Wildlife santuary is het eerste natuurgebied dat verschillende zones krijgt. De vier zones zijn als volgt opgedeeld:

  1. Kernzones. Dit betreft gebieden waar ernstig bedreigde diersoorten wonen. Deze gebieden mogen enkel worden betreed door ambtenaren en onderzoekers.
  2. Behoudzones. De zogenaamde bufferzones, die de kernzones beschermen tegen kleinschalig landgebruik door gemeenschappen.
  3. Duurzaamgebruikzones. Gebieden met hoge economische waarde, waar na overleg ontwikkelingen mogen plaatsvinden.
  4. Gemeenschapszones. Deze gebieden zijn gereserveerd voor lokale gemeenschappen.

De ibis
Bijna 20 procent van het natuurgebied is toegewezen als kernzone. In de natuurgebieden wonen namelijk vijf ernstig bedreigde diersoorten. Eén daarvan is de ernstig bedreigde ibis, een vogel met lange poten die vooral in moerassige gebieden woont. In Cambodja wonen twee ondersoorten van de ibis; de reuzenibis en de witschouderibis. Beide soorten zijn ernstig bedreigd. Zo wordt geschat dat er van de reuzenibis nog maar 350 leven in het wild. Deze reuzenibis en witschouderibis bevinden zich bijna allemaal in Cambodja, hoewel er ook een aantal zijn gespot in Laos en Vietnam. Het voortbestaan van de reuzenibis en witschouderibis wordt ernstig bedreigd door de snelle ontbossing en fragmentatie van natuurgebieden in Zuidoost-Azië.

Redden van de ibis
Met het besluit om het natuurgebieden op te delen in zones, ziet de toekomst van de ibis er gelukkig weer wat positiever uit. De goedkeuring van dit plan is een cruciale stap om kwetsbare wilde dieren en natuurgebieden in het land te beschermen. Thuy Sophann, hoofd van de commissie gemeenschap beschermd gebied O Rey is blij met het besluit. Zo zegt hij:

“Dankzij de goedkeuring van het zoneplan door de premier, hopen we dat er geen grote gebieden meer ontbost zullen worden. De gemeenschappen met wie ik werk zullen graag de rangers in het gebied helpen om de illegale houtkap en kleinschalige landroof te stoppen.”

Bron ©PiepVandaag.nl Nadine van Wissen