De jacht op wilde rendieren in Siberië rijst de pan uit. Door de vraag naar rendiergeweien uit China en Korea, vanwege zogenaamde medicinale eigenschappen, hebben steeds meer stropers het op de dieren voorzien.

rendierpopulatie
De rendierpopulatie wordt gedecimeerd door stropers | © Yves Adams,  Vilda natuurfotografen

Een kleine motorboot besluipt een kudde rendieren als ze de rivier Khatanga in het noorden van Siberië zwemmend oversteekt. De barbaarse stropers gebruiken bijlen en hakmessen om de geweien van de hulpeloze dieren af te snijden. Vaak wordt het frontale bot er ook mee uitgerukt en sommige mannetjes sterven als gevolg daarvan in de rivier.

Dit gruwelijke lot wacht de meeste rendieren om aan de ‘vraag naar traditionele geneesmiddelen’ in China en Zuid-Korea te kunnen voldoen. Geweien worden in Aziatische landen als een herstellend geneesmiddel gezien om botten te versterken en om de menselijke seksuele prestaties te verhogen. Medicijnen die van geweien worden gemaakt, zouden je sneller laten herstellen na een ziekte, verwonding of operatie. Het versnelt de wondgenezing, voegt botten na een breuk samen, versterkt het immuunsysteem en verlaagt het risico op kanker. Ook de tong wordt gebruikt, die wordt geserveerd als delicatesse.

Leonid Kolpashchikov, hoofd van de wetenschappelijke afdeling van Taimyr Nature Reserve, ziet het somber in:

“Het kleine aantal rangers is niet in staat om de jacht op wilde rendieren te controleren. Het stropen is hier bijna niet meer bij te houden.”

Hij voorspelt een rampzalige daling van de rendierpopulatie in Taimyr. Van ruim een miljoen in 2000, de grootste wilde kudde in de wereld, tot een mogelijk dieptepunt van 150.000 rendieren in 2020.

“Op dit moment schatten we dat de populatie nog bestaat uit 400.000 tot 500.000 rendieren.”

Andere deskundigen schatten dat er nog zo’n 600.000 rendieren zijn, maar geen van allen ontkent de enorme daling, die vaak wordt toegekend aan klimaatverandering. Maar voor Leonid is het duidelijk dat er een meer directe menselijke oorzaak achter de daling zit.

“We hebben een officieel jachtquotum van 40.000 rendieren, maar feitelijk worden er zo’n 120.000 dieren per jaar gedood. En onder het mom van ‘binnenlandse rendieren’, worden de geweien van wilde rendieren verkocht. Ze schieten het rendier neer, snijden de tong eruit en het gewei eraf. Ze nemen niet eens het vlees mee.”

“De stropers slaan massaal toe in het voorjaar, wanneer de jacht technisch verboden is.”

In Dudinka, een havenstad aan de rivier Yenisei, kopen stropers nepcertificaten die beweren dat de geweien verkregen zijn van binnenlandse rendieren. Daarna worden de geweien geëxporteerd naar China en Zuid-Korea.

De kruising van de Khatanga en haar zijrivieren wordt ook gebruikt door stropers om op de rendieren te schieten. Invallen door de medewerkers van het Taimyr Nature Reserve in de zomer onthullen de lijken van de herten, gedumpt als vuilnis langs de rivier. Velen worden, terwijl ze de rivier oversteken, in het hoofd geschoten vanaf een boot. Een ander ‘tactiek’ die de stropers gebruiken is op de rendieren jagen vanaf een sneeuwscooter. Zwangere vrouwtjes, waarvan de embryo dan al zo’n 3 tot 4 kilo is, krijgen hierdoor vaak een miskraam. Dierenartsen noemen het massa-abortus.
De rendieren die dit lot weten te vermijden, bevallen vaak vroegtijdig, direct na het oversteken van de rivier. In de afgelopen jaren zijn rangers getuige geweest van een massale sterfte onder pasgeboren kalveren in deze noordelijke zone.

rendierpopulatie
Foto: Wikimedia Commons

Professor Andrey Petrov, een onderzoeker aan de Universiteit van Noord-Iowa, heeft ook gewezen op de verontrustende daling in het aantal rendieren op Taimyr. Hij wijst erop dat de klimaatverandering een belangrijke factor is, maar erkent de Russische bezorgdheid dat ook de menselijke betrokkenheid een probleem is.

“Er is een aanzienlijke daling en we zien deze daling ook bij wilde rendieren in andere delen in de wereld. In de laatste twee decennia hebben we een temperatuurstijging gehad van zo’n 1,5 ℃ en dat heeft zeker gevolgen voor de migratie van deze dieren.”

Daarnaast zegt hij dat er een groot aantal rendieren jaarlijks wordt gedood voor levensonderhoud.

“En dat is de belangrijkste oorzaak voor de daling.”

En natuurlijk, er kunnen allerlei oorzaken zijn voor de dalende cijfers: klimaatverandering, de stijgende wolvenpopulatie en de ontwikkeling van de olie- en gassector. Dat laatste zorgt ervoor dat er pijpleidingen en wegen gebouwd worden in het migratiegebied van de rendieren en dit kan weer leiden tot het volledig verdwijnen van de dieren. Maar dat neemt niet weg dat óók stropen een hele belangrijke factor is voor de verminderde populatie. Volgens Leonid is het noodzakelijk om strenge staatscontrole in te voeren op de jacht, om de rendierenpopulatie in Taimyr te behouden.

Tijdens een bijeenkomst in Petrozavodsk in november 2016 hebben wetenschappers en jachtopzieners uit heel Rusland onder toezien van het WNF gepleit voor een totaal verbod op de jacht en ze eisen op z’n minst meer beperkende regels omtrent de jacht.

Bron ©PiepVandaag.nl Sophie Janssen