Het Wereld Natuur Fonds in Suriname luidt de noodklok over geplande zandafgravingen bij een belangrijk legstrand voor bedreigde zeeschildpadden bij Paramibo. De regering heeft toestemming daarvoor verleend, terwijl het legseizoen van de lederschildpad en groene schildpad in volle gang is. WNF heeft met andere natuurbeschermingsorganisaties en de toerismesector de regering met klem verzocht het besluit direct in te trekken.

Suriname
Groene schildpad komt uit ei | ©Robert Leguen, WWF

Het legstrand ligt op de landtong Braamspunt bij de monding van de Surinamerivier. De afgelopen jaren komen steeds meer bedreigde zeeschildpadden daar aan land om hun eieren te leggen in het zand. Daarmee is Braamspunt ook uitgegroeid tot een trekpleister voor natuurtoerisme. Bovendien vormt de landtong een natuurlijke kustbescherming voor Paramibo.

Dringend advies
Natuurbeschermingsorganisaties en wetenschappers roepen al langervoor op de zandafgravingen te stoppen. WNF in Suriname bracht in 2015 nog op verzoek van de regering een rapport uit met het dringende advies geen zand meer af te graven langs de kust. Ook Braamspunt zal daar in alle opzichten van profiteren. Zo blijven legstranden van zeeschildpadden behouden en nemen vangsten van lokale garnalenvissers toe, doordat de zeebodem met rust wordt gelaten. Verder behoudt Paramibo zijn natuurlijke golfbreker.

Suriname
Jonge lederschildpadden haasten zich naar zee | ©Roger Leguen, WWF

WNF ondersteunt sinds 1969 de bescherming van zeeschildpadden. Stroperij is een grote bedreiging voor nesten van zeeschildpadden. De eieren gelden in Suriname nog steeds als lekkernij. Daarnaast wordt de voortplanting van de zeeschildpadden bedreigd door verlies van leefgebied. Het legseizoen duurt van circa februari tot juli. In de zomer en het najaar kruipen de jongen uit de eieren om het ruime sop te kiezen.

Persbericht Wereld Natuur Fonds