Onderzoek toont aan dat welzijnsproblemen al beginnen voor inschepen

De internationale dierenwelzijnsorganisatie Stichting VIER VOETERS betreurt het leed van duizenden schapen tijdens langeafstandstransporten. Recentelijk werden 13.000 schapen in de haven van Midia, Roemenië, op een schip geladen met als eindbestemming Jordanië. Volgens de Jordaanse autoriteiten overleden 5.200 dieren na een reis van acht dagen zonder eten of drinken. De president van een van de Roemeense landbouworganisaties vertelde echter dat het werkelijke aantal 11.000 dode schapen betrof.

dode schapen
Dood schaap zonder oormerk gevonden in Constan, Roemenië | Foto: ©VIER VOETERS 2015

Uit onderzoek van VIER VOETERS blijkt dat sommige schapen al in de haven ziek of dood waren of hun oormerken misten. Volgens de wet is het verplicht dat elk landbouwhuisdier voorzien wordt van een oormerk om de herkomst aan te tonen. De dode schapen bleken eigendom te zijn van Holder Trade, een Roemeens bedrijf met een jaaromzet van zes miljoen, dat jaarlijks 120.000 schapen en 4.000 runderen exporteert naar West-Europa, Afrika, Azië en het Midden-Oosten. Inez de Ligt, directeur van VIER VOETERS:

“Holder Trade vervoert schapen vanuit heel Roemenië. De dieren zijn dus al uitgeput voordat ze in de haven arriveren. Toen onze onderzoekers in de haven aankwamen, waren de meeste schapen al aan boord gebracht. De dieren die wij in de vrachtwagen zagen, leken geweigerd te zijn voor het transport naar Jordanië en waren achtergelaten met onbekende bestemming. Zonder oormerken is het vervoeren van deze dieren absoluut illegaal.”

Blauwtong
Dit alles speelt enkele weken na het opheffen van een acht maanden lang verbod op de invoer van vee uit Roemenië. Dit verbod werd ingesteld door het Jordaanse ministerie van Landbouw na een uitbraak van de virusziekte blauwtong in 2014. De overheid van Jordanië laat nu alleen nog boten toe met levende en gezonde dieren. Inez de Ligt:

“Het overboord gooien van dieren die tijdens de boottocht overleden zijn, is een schokkende maar helaas gangbare praktijk. Hierdoor kunnen ziektes verspreid worden en de kadavers vormen een risico voor het marine ecosysteem. Regelmatig spoelen dode dieren aan.

Volgens Europese wetgeving zijn langeafstandstransporten alle transporten die langer zijn dan acht uur. Tijdens deze transporten worden de dieren niet behandeld als een levend wezen maar als een ding. Na langdurig leed sterven de dieren op een inhumane manier tijdens de bootreis. Door de toename van het aantal transporten zullen meer en meer dieren op deze gruwelijke wijze sterven, ongeacht de Europese wetgeving. Het zou beter zijn om vlees in plaats van levende dieren te vervoeren en te exporteren.”

Kiezen
VIER VOETERS roept op om een eind te maken aan de langeafstandstransporten. Daarnaast moeten consumenten kunnen kiezen voor vlees afkomstig van dieren die in één land geboren, gehouden en geslacht zijn. Informatie over de herkomst is belangrijk om als consument een bewuste keuze te kunnen maken. Dit zou duidelijk op het etiket vermeldt moeten worden.

Persbericht VIER VOETERS