Fastfoodketens doen teleurstellend weinig voor het welzijn van kippen. Dat blijkt uit ’s werelds eerste internationale ranking over het welzijn van kippen die bestemd zijn voor onder meer kipnuggets, burgers en pizza’s, uitgevoerd World Animal Protection. De fastfoodbedrijven, waaronder McDonald’s, KFC en Domino’s Pizza Group, scoren matig tot zwaar onvoldoende.

Domino's
Foto: ©World Animal Protection

De resultaten van de ranking The Pecking Order zijn volgens de internationale dierenbeschermingsorganisatie zeer zorgwekkend. Geen van de onderzochte bedrijven neemt het welzijn van vleeskippen serieus. Zo blijkt uit de ranking dat geen van de fastfoodketens specifiek internationaal beleid heeft om het welzijn van hun kippen te verbeteren. Veelal kan niet eens worden gegarandeerd dat kippen op een diervriendelijke wijze worden geslacht.

Domino's
Foto: ©World Animal Protection

Matig tot zwaar onvoldoende
De drie bedrijven die als ‘beste’ uit de bus komen, Burger King, Starbucks en Subway, scoren een ‘matig’ in de ranking. Zij hebben als enige van de onderzochte ketens ambitie om van de plofkip af te stappen en de grootste problemen voor kippen in de vee-industrie aan te pakken – al zijn deze afspraken gelimiteerd tot specifieke regio’s en landen.

McDonald’s, KFC, Pizza Hut en Nando’s doen het ‘onvoldoende’. Domino’s kreeg de score ‘zwaar onvoldoende’. Universeel schort er veel aan de transparantie van de bedrijven over het welzijn van hun kippen. Ze geven weinig tot geen informatie over hun prestaties op dat gebied.

Domino's
Domino’s is hekkensluiter | Foto: ©World Animal Protection

Beleid, ambitie en prestatie
World Animal Protection maakte voor het onderzoek gebruik van publiekelijk beschikbare informatie op drie aspecten: interesse, ambitie en prestatie op het gebied van kippenwelzijn. Zo is het beleid van de bedrijven onder de loep genomen om te achterhalen hoe belangrijk kippenwelzijn voor hen is. Doelstellingen en targets zijn onderzocht om te zien welke beloftes de fastfoodketens deden om het welzijn van hun kippen te verbeteren. In rapportages van de bedrijven is gezocht naar prestaties en transparantie over het nastreven van beloftes om het welzijn te verbeteren.

Van de bedrijven verwacht de organisatie dat zij ten minste:

  • Kippen gebruiken van een ras dat langzamer en gezonder groeit.
  • Hun kippen meer ruimte geven om natuurlijk gedrag te kunnen vertonen. En dat hierbij in geen geval gebruik wordt gemaakt van kooien.
  • Kippen meer mogelijkheid bieden om zich natuurlijk te gedragen doordat stallen verrijkt zijn met zitstokken of platformen en voorwerpen waarin ze kunnen pikken, natuurlijk licht hebben en er bodembedekking is van goede kwaliteit.
  • Verzekeren dat hun kippen op meer diervriendelijke wijze worden geslacht, waarbij kippen niet levend aan haken worden opgehangen en waarbij de dieren buiten bewustzijn zijn voordat ze worden geslacht.
Domino's
Foto: ©World Animal Protection

Winst over de rug van dieren
Naar schatting leiden wereldwijd elk jaar veertig miljard vleeskippen een leven vol leed in de vee-industrie. Ze leven ongeveer veertig dagen voor ze worden geslacht – wanneer ze praktisch nog kuikens zijn. In de korte tijd dat ze leven, zitten de kippen in overvolle, donkere megastallen gepropt. Ze zijn doorgefokt om onnatuurlijk snel te groeien – wat een enorme druk legt op hun hart, longen en poten. In hun korte leven ervaren veel van hen chronische pijn, waarbij ze lijden aan onder meer kreupelheid, huidbeschadigingen en hartfalen. Dirk-Jan Verdonk, Hoofd Programma’s bij World Animal Protection:

“Er is geen excuus voor de pijn, angst en stress die deze dieren in hun leven meemaken. Grote multinationals zoals die in The Pecking Order worden beoordeeld, maken winst op basis van dit dierenleed. Deze bedrijven hebben de macht om dit te veranderen en het is dan ook hun verantwoordelijkheid om dit te doen. Dieren die worden gedood voor ons voedsel verdienen op z’n minst een blijer, gezonder leven te leiden.”

The Pecking Order wordt vanaf nu elk jaar herzien, waarna een nieuwe ranking bekend wordt gemaakt.

Bron: