De aangepaste regelgeving op het gebied van oormerken bij schapen en geiten verplicht boeren en dierenverzorgers om enkel nog grote oormerken te gebruiken bij het merken van hun dieren. Deze grotere oormerken veroorzaken leed en in sommige gevallen zelfs letsel bij jonge lammeren, omdat ze te groot en te zwaar blijken om goed in de oren te passen.

oormerken
Lam krijgt ‘normaal’ oormerk | Foto: screenshot video Jes Sica/YouTube

De grote oormerken veroorzaken hinder bij de dieren en zorgen er in sommige gevallen voor dat het oormerk uitscheurt als het lam ergens achter vast blijft zitten. Met veel pijn en in sommige gevallen zelfs ontstekingen tot gevolg. Angela Hoeven van boerderij ‘de Stadshoeve’ in Amsterdam spreekt zich op de Facebook-pagina van de boerderij kritisch uit over het oormerken van hun dieren:

“We mogen nu echt niet meer de kleinere oormerken in de oortjes van de lammetjes doen en dat vinden wij niet goed! Deze oormerken zijn naar ons gevoeg veel te groot voor die kleine oortjes.”

Ondanks dat Angela de politiek al verschillende keren heeft benadert om duidelijkheid te krijgen waarom het oormerken niet anders kan, is er helaas nog geen reactie op gekomen:

“We hebben de politiek voor de zoveelste keer een mail gestuurd of het registreren van onze dieren nou niet op een diervriendelijker manier kan, maar we zijn bang dat het ‘scoren bij de kiezer’ niet zo groot is met dit onderwerp.”

Verplicht
Volgens de Identificatie en registratieregeling (I&R) is het iedereen die dieren houdt, verplicht ze te voorzien van verschillende oormerken. Een daarvan moet een elektronische chip zijn in de vorm van een tatoeage, maagbolus, chip of enkelband, met daarnaast een ouderwets oormerk. Een oplossing voor het probleem met de oormerken zou het elektronisch chippen van de dieren kunnen zijn. Hoewel de techniek beschikbaar is en de regelgeving binnen de EU zodanig is aangepast dat het mogelijk moet maken, is deze techniek nog niet in Nederland beschikbaar. Bovendien mag dit enkel worden toegepast bij dieren die de Nederlandse grens niet over gaan.

ARVE Error: Mode: lazyload not available (ARVE Pro not active?), switching to normal mode

Dierenmishandeling
Het oormerken van dieren is al vaker aangekaart als dierenleed en heeft de media al verschillende keren bereikt. Zo hoefde dierenactivist Dafne Westerhof uit Amstelveen (oprichter van Het Beloofde Varkensland) in 2004 haar dieren niet van de verplichte oormerken te voorzien. Dit had de Amsterdamse politierechter destijds besloten nadat ze het wettelijk verbod op dierenmishandeling boven de I&R regeling had gesteld. De rechter had besloten dat de regeling van een ‘lagere rangorde’ was dan de wet op dienwelzijn. Tevens had politieke partij D66 het afschaffen van het oormerken van dieren op het verkiezingsprogramma van 1996 opgenomen, maar hier is helaas verder niets mee gedaan.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO) heeft op de vraag ‘waarom het oormerken van schapen en lammeren in Nederland niet anders kan’, nog niet gereageerd.

©AnimalsToday.nl Thomas van de Pol