Met je oude mobieltje het regenwoud redden? Uitvinder Topher White bewees dat het kan. Nu gaat hij met de Nederlandse natuurorganisatie IUCN NL samenwerken om een kwetsbaar stuk bos in Peru te redden. De Nederlandse natuurbeschermer Liliana Jauregui vertrekt eind deze maand naar het gebied om te helpen bij de installatie.

mobieltjes
Oude mobieltjes als afluisterapparatuur tegen stropers en illegale houtkappers | Foto: Rainforest Connection

Het is een innovatief idee: door met zonnecellen gevoede mobiele telefoons hoog in de bomen op te hangen, kun je ze inzetten als afluisterapparatuur tegen stropers en illegale houtkappers.

Hoe werkt dat? Via een microfoon registreren de mobieltjes geluiden. Als er een verdacht geluid tussen zit, zoals van een kettingzaag, stuurt de telefoon real-time een notificatie naar de parkwachters. Die kunnen dan ter plaatse komen en direct ingrijpen. Het is even simpel als doeltreffend. De audio kan bovendien dienen als bewijsmateriaal in rechtszaken tegen de illegale houtkappers.

White en zijn organisatie Rainforest Connection maken gebruik van afgedankte mobieltjes en restmateriaal van zonnepanelen. “Een schoolvoorbeeld van upcycling”, zegt White.

Wapen tegen illegale houtkap en mijnbouw in Peruaanse Amazone
Met steun van de Nederlandse natuurorganisatie IUCN NL wordt deze technologie nu ook toegepast in het Tambopata natuurreservaat in het oosten van de Peruaanse Amazone. Dit gebied wordt bedreigd door illegale houtkap en goudwinning. Natuurbeschermers, zoals parkwachters maar ook (inheemse) bewoners die van het bos afhankelijk zijn voor hun levensonderhoud, zetten zich in om het oerwoud hiertegen te beschermen.

mobieltjes
Oude mobieltjes als afluisterapparatuur tegen stropers en illegale houtkappers | Foto: Rainforest Connection

Meer veiligheid voor natuurbeschermers
Liliana Jauregui van IUCN NL vertrekt eind deze maand naar Peru om te helpen bij de installatie. Verreweg het grootste deel van de ontbossing in Tambopata gebeurt illegaal. Net als in de rest van de wereld, overigens: 90 procent van de boskap is illegaal. Liliana Jauregui:

“Voor onze lokale partners is het een dagelijkse strijd, waarbij zij vaak zelfs hun eigen leven riskeren. Deze technologie gaat hen enorm helpen om effectiever op te treden, én veiliger: dankzij de alarmering gaan ze immers voorbereid de confrontatie aan.”

Ook biedt het versterkte telefoonnetwerk een mogelijkheid om andere bewoners van Tambopata snel te kunnen alarmeren in geval van risico’s.

Soortenrijkdom in kaart brengen
De mobieltjes signaleren niet alleen geluiden die duiden op dreiging, ze registreren ook het geroep en gekwetter van de talloze soorten in het regenwoud. “Zo kun je de biodiversiteit in een gebied in kaart brengen: welke soorten komen er voor? Dat is een stuk minder arbeidsintensief dan biologen wekenlang het bos in te sturen voor veldonderzoek”, aldus White. Computeranalyses vergelijken de opgenomen geluiden met die in een geluidsdatabank. Zo kunnen specifieke soorten gedetermineerd worden. Liliana Jauregui:

“Als we kunnen aantonen dat het gebied belangrijk leefgebied is voor bepaalde soorten, is dat een belangrijk argument voor de bescherming.”

Het project in Tambopata wordt mogelijk gemaakt door de steun van de Nationale Postcode Loterij

Persbericht IUCN NL