Milieudefensie
Foto: Milieudefensie

Milieudefensie start op 1 november een campagne voor een landelijk verbod op megastallen. Met de actie worden mensen uitgenodigd een tekening te maken tegen megastallen. De verzamelde tekeningen worden als mega-advertentie in een landelijk dagblad geplaatst, om de politiek nog eens te laten zien dat de Nederlandse bevolking geen megastallen wil. Het kabinet en de Tweede Kamer besluiten dit najaar over megastallen, naar aanleiding van de uitkomsten van de door Hans Alders geleide maatschappelijke dialoog over megastallen.

Milieudefensie start de actie in Noord-Holland omdat dit één van de provincies is met de ruimste normen voor megastallen. De provincie heeft in september toestemming gegeven voor de komst van een megastal op een bouwperceel van 4,5 hectare, waarvan ruim drie hectare bebouwd gaat worden als stal. Het gaat om melkveebedrijf Klaver Koe in de gemeente Niedorp. Veehouderijbedrijven met een bouwperceel groter dan 1,5 hectare worden door Milieudefensie als bedrijven met megastallen gezien.

Milieudefensie pleit voor een verbod op megastallen omdat deze volgens de organisatie slecht zijn voor mens, dier en milieu. De hele maand november toert Milieudefensie door Nederland om op diverse provincies tekeningen te verzamelen. Op de website www.dierenindewei.nl kunnen mensen ook een tekening maken om de campagne te steunen.

De Nicolaas G. Pierson Foundation, het wetenschappelijk bureau van de Partij voor de Dieren, maakte eerder dit jaar een korte documentaire over megastallen en de maatschappelijke dialoog.

Dialoog megastallen

ARVE Error: Mode: lazyload not available (ARVE Pro not active?), switching to normal mode

Bron: Milieudefensie