We hebben ongelooflijk nauwkeurige kaarten van bijna elke geologisch kenmerk, maar we hebben vaak geen idee wat voor dieren waar leven. Een ambitieus biologisch cartografie project heeft als doel om hier verandering in te brengen.

Kaart van het Leven
Leefgebied van de puma concolor ©Map of Life
Puma Concolor
Puma concolor ©Wikimedia Commons

We hebben de wereld buitengewoon gedetailleerd in kaart gebracht. We kennen de geografie van de aarde op sommige plaatsen tot op de millimeter, maar we bezitten slechts een ruige schets van de biologie van onze planeet. Onze kaarten van de verspreiding van soorten, hun verplaatsing daargelaten, worden weergegeven als vage vlekken zonder de juistheid en precisie die wij verwachten bij andere cartografie.

Dat zal veranderen met de nieuwe online “Kaart van het Leven“, die de locatie peilt van de biosfeer in de wereld. Deze geografie van het leven op aarde is een nauwkeurige routekaart voor miljoenen soorten op onze planeet, en is erop gericht om het vinden en behouden van ’s werelds biodiversiteit efficiënter te maken. Geografische gegevens over de verspreiding van soorten zijn van vitaal belang om slimme beslissingen te kunnen nemen over “ruimtelijke ordening, gezondheid, klimaatverandering en behoud van biodiversiteit”, melden de wetenschappers achter dit initiatief in hun publicatie in het tijdschrift Trends in Ecology and Evolution.

Wetenschappers weten van miljoenen soorten wel de locaties, maar die gegevens zijn verspreid over afzonderlijke databases en gebiedskaarten die nooit zijn georganiseerd of gemakkelijk toegankelijk gemaakt. Om dit te verhelpen hebben de onderzoekers de eerste versie van de Kaart van het Leven vrijgegeven. Deze bevat de locatie van de meeste bekende aardse gewervelde soorten (en Noord-Amerikaanse zoetwatervissen), binnen een straal 50 tot 1.000 kilometer. Later dit jaar, wordt de kaart uitgebreid met planten, bomen en een selectie ongewervelden. Uiteindelijk kan iedereen de gegevens markeren en bewerken, datasets bijwerken en feedback geven.

Wetenschappers schatten dat we slechts ongeveer 15% van de soorten op het landoppervlak kennen en 10% van de mariene soorten (als je micro-organismen meerekent, weten we nog veel minder). De rest is nog niet ontdekt, ondanks de 18.000 nieuwe identificaties per jaar.

We betreden nu misschien wel een van de grootste periodes van uitsterving op aarde van de afgelopen 540 miljoen jaar. Hierbij kan de kennis van wat we verliezen – en wat we kunnen redden – het lot van miljoenen dieren bepalen.

Video over de Map of Life

Bron ©PiepVandaag.nl Isabelle Oostendorp