bultrug
Foto: iStock Photo

Ondanks de commerciële walvisvaart, gaat het goed met de walvis. Althans: dat geldt voor sommige soorten. Natuurlijk zijn er soorten waar het niet goed mee gaat. De Groenlandse walvis en de Noordkapers in de noordelijke Stille Oceaan populaties groeien niet of nauwelijks. Andere soorten zoals de grijze walvissen in de noordelijke Stille Oceaan en de Noordkapers in de Noord-Atlantische oceaan hangt zelfs het gevaar van uitroeiing boven het hoofd, mede door bijvoorbeeld verstikking in visnetten en botsingen met schepen.

Maar de bultrug is bezig met een ware comeback. Volgens een recent artikel in Marine Mammel Science zwemmen er op dit moment maar liefst 21.000 bultruggen rond in de noordelijke Stille Oceaan: 15 keer meer dan er in de middeleeuwen zouden zijn en mogelijk zelfs meer dan voor de walvisjacht. Dat waren de bevindingen van de SPLASH studie (Structure of Populations, Levels of Abundance and Status of Humpbacks), een van de grootste samenwerkende internationale studies naar walvispopulaties ooit uitgevoerd. Het meest recente onderzoek voordat dit onderzoek werd uitgevoerd, stamt uit 1990 – 1993 en schatte de bultrugpopulatie in de noordelijke Stille Oceaan op 8.000. Dit zou betekenen dat de populatie sinds die tijd met 8% per jaar is toegenomen. Niet alle overwinterplekken van de bultruggen waren bekend bij de onderzoekers, dus het zouden er zelfs nog meer kunnen zijn.