Marianne ThiemeMarianne Thieme, lijsttrekker voor de Partij voor de Dieren, verklaart zondag 9 september de Noordzee tot beschermd gebied. Thieme ageert met deze actie tegen het VVD- en CDA-beleid dat van zeereservaten een papieren werkelijkheid heeft gemaakt, omdat er nu in de luttele beschermde gebieden gewoon gevist mag worden. De Partij voor de Dieren wil dat meer dan de helft van het Nederlands zeeoppervlak wordt aangewezen als zeereservaat. Het zeereservaat wordt om 16.00 uur uitgeroepen op het strand van Overveen ter hoogte van strandpaviljoen Parnassia aan zee. 

Om de pracht en problematiek te laten zien plaatst de Partij voor de Dieren op het strand een fototentoonstelling over het leven in het water. De foto’s van onderwaterfotograaf Cor van Kuyvenhoven tonen hoe mooi maar ook hoe kwetsbaar de Noordzee is. Daarnaast wordt het woord ‘zeereservaat’ zichtbaar in een zandsculptuur.

Satellietfoto Noordzee
Satellietfoto Noordzee | NASA/Wikimedia Commons

Marianne Thieme:

“De Noordzee verkeert in zwaar weer. Het tij voor de Noordzee is nog te keren, maar niet met halve maatregelen waarbij vissers in beschermde gebieden ongestoord met zware kettingen en metalen korren de bodem kapot slepen op zoek naar platvissen. Een verbonden netwerk van permanent gesloten zeegebieden is de enige oplossing om het Nederlandse zeeleven echt te beschermen. De Noordzee moet beschermd worden tegen verwoestende menselijke activiteiten”.

Een zeereservaat is een afgesloten zeegebied dat als rustgebied dient voor zeevogels, vissen, schelpdieren en bijzonder bodemleven. Hier kunnen vispopulaties herstellen en soorten als kabeljauw, schol en haring ongestoord paaien.

De Noordzee is één van de meest intensief gebruikte zeegebieden en het staat onder enorme druk. Bijzonder bodemleven verdwijnt en karakteristieke vissoorten zoals de stekelrog, noordkromp en ruwe haai worden bedreigd door de negatieve invloeden van visserij, maar ook van scheepvaart, zandwinning, baggerstort, militaire oefeningen, aanleg van kabels en leidingen en olie- en gasplatforms.

De Partij voor de Dieren hamert als enige partij al jaren op het belang van het beschermen van de Noordzee en haar scheepswrakken voordat het voor nog meer mariene natuur definitief te laat is. De collectieve rijkdom van de mariene natuur vraagt om scherpe bewaking en bescherming, dat kan alleen door gebieden volledig af te sluiten voor schadelijke activiteiten.

Bron: Persbericht