De weersvoorspellingen voor dit weekend zijn prachtig. Een ideaal weekend dus om erop uit te gaan. De PiepVandaag Weekendtip van deze week is het Verdronken Land van Saeftinghe. 

Het Verdronken Land van Saeftinghe
Het Verdronken Land van Saeftinghe | Foto: National Geographic/arbcswid2

Aan de voet van de Antwerpse haven ligt het Verdronken land van Saeftinghe. Dit gebied vormt het rijk van ongelofelijke aantallen trekvogels. Het omvangrijke schorrengebied wisselt af met slikken, platen en schorren die doorsneden worden door een netwerk van geulen. Het gebied geeft een kijkje in de oerland van de Zeeuwse kusten.

Bij vloed stroomt het brakke water dagelijks door de geulen het gebied in. Bij eb komen de slikken, platen en de schorren droog te liggen. Voor de duizenden aanwezige vogels is dit een waar paradijs, waar ze naar wens kunnen foerageren.

Geschiedenis

Het landschap van de Lage Landen werd voornamelijk in de ijstijd gevormd. Tijdens de drie grote ijstijden was dit gebied een ijskoude toendra met zandstormen, die later zandruggen vormden. Na de laatste ijstijd warmde het klimaat op en vormden zich overal langs kustlijnen slikken, platen en schorren met geulen.

Zo’n 9000 jaar geleden arriveerde de mens in het Zeeuwse oerland en begon van de vruchtbare gronden te leven. Door inpoldering werd er land gewonnen en zo ontstonden de vruchtbare polders van Saeftinghe.

Vrij spel voor de natuur

De zoet- en zoutwatergetijden hebben een schorrengebied gevormd die uniek is in Europa en de flora en fauna hebben zich naar deze omstandigheden aangepast. In dit gebied zijn er vele zoet- en zoutminnende planten te vinden, zoals spiesmelde, gewone zoutmelde, zeeaster, heen, schorrezoutgras, strandkweek en rietvelden.

Het Verdronken land van Saeftinghe staat bekend om de vele vogels die in dit gebied leven, waaronder beschermde vogelsoorten, zoals het baardmannetje, de blauwborst, de rietzanger en de bruine kiekendief. In de winter zijn hier wel 50.000 grauwe ganzen te vinden. Het schorrengebied is een ideale plek om vogels te kijken.

Excursies

Dit meest unieke schorrengebied van Europa is te bezoeken en is gedeeltelijk vrij toegankelijke, maar het wordt sterk aangeraden dit alleen met een gids te doen. Het terrein kan verraderlijk gevaarlijk zijn door de getijdenwerking. Er zijn verschillende excursies, die bij het bezoekerscentrum starten. Hier vindt u ook informatie over de hotspots voor het kijken van vogels.

Er zijn gemarkeerde wandelroutes in het vrij toegankelijke deel, wat zich bevindt rond de oude vaargeul, recht voor het bezoekerscentrum, met een uitloper naar het westen, aan de zuidkant van het Speelmansgat.

Bezoekerscentrum:

Infocentrum Saeftinghe

Emmaweg 4, Nieuwbamen

Bron:  Hollandgroen.nl