De Partij voor de Dieren heeft staatssecretaris Dijksma van landbouw om opheldering gevraagd over een verleende vergunning voor uitbreiding van een nertsenbedrijf in het Brabantse Bladel.

Nertsenbedrijf
Dzivnieku Briviba via Compfight cc

Door het aankomende verbod op nertsenhouderij, is het nertsenbedrijven niet meer toegestaan uit te breiden. De Gemeente Bladel is echter van mening dat de aangevraagde omgevingsvergunning niet geweigerd kan worden op basis van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).

De aangevraagde vergunning is verleend voor een nieuwe nertsenstal op een gecombineerd bedrijf met nertsen en varkens. De bedrijfsactiviteiten voor varkens worden beëindigd,  waarna de bestaande nertsenhouderij zal worden uitgebreid.

Marianne Thieme van de Partij voor de Dieren vraagt onder andere aan de staatssecretaris of het waar is dat op grond van de Wabo gemeenten een vergunning tot het starten of uitbreiden van een nertsenhouderij moeten verlenen, omdat strijdigheid met de Wet verbod pelsdierhouderij geen weigeringsgrond voor vergunningverlening vormt.

Per 2014 wordt nertsenhouderij verboden in Nederland. Er geldt een overgangstermijn van 10 jaar. In de tussentijd mag er niet worden uitgebreid. Thieme wil ook weten of de Dienst Regelingen en de nVWA actief gaan controleren en ingrijpen wanneer het uitbreidingsverbod toch wordt overtreden.

Bron: Boerderij.nl ©PiepVandaag.nl