Hoe ziet de dierenwereld in 2050 eruit? The Guardian publiceerde deze week een onderzoek dat deze belangrijke vraag probeert te beantwoorden. Hiervoor interviewde de Britse krant wereldwijd wetenschappers, inheemse volkeren en natuurbeschermers van alle continenten over hoe zij denken dat de wereld er over ruim 25 jaar uitziet. De antwoorden zijn allesbehalve positief. De noodkreet aan landen om actie te ondernemen luidt dan ook harder dan ooit.

dierenwereld in 2050
De dierenwereld in 2050: het tijdperk van massa-extinctie | Foto: Pixabay

Volgens experts is het redden van de natuur de hoogste prioriteit. Wordt er niet gehandeld, dan kan er vergif op worden ingenomen dat de volgende gebeurtenissen zich zullen voordoen: invasieve soorten die zich snel verspreiden en nieuwe ziektes met zich mee brengen (zoals bijvoorbeeld de ziektedragende ‘tijgermuggen’); het verdwijnen van hele vispopulaties en bossen; het ontstaan van wereldwijde voedselschaarste; en het vertrek van een derde van de menselijke bevolking uit hun eigen gebieden vanwege klimaatverandering.

De dierenwereld in 2050

Wellicht nog duizelingwekkender zijn de getallen die genoemd worden voor de uitsterving van levende soorten. Rond 2050 zullen meer dan een miljoen dieren en planten zijn uitgestorven. Dit is meer dan een kwart (!) van alle levende soorten op aarde. Meer dan 41 procdent van de soorten amfibieën, bijna 33 procent van de rifvormende koralen en meer dan een derde van alle zeezoogdieren worden nu al met uitsterven bedreigd.

De juiste keuzes voor de toekomst maken

Berekend is dat de mens 1,7 keer de planeet aarde nodig zal hebben om de huidige mate van consumptie te kunnen behouden. Het moge duidelijk zijn dat dit getal onhoudbaar is. Wetenschappers dragen vele verschillende oplossingen aan die de scenario’s zoals hierboven beschreven zullen afremmen. Zo moet wereldwijd de focus liggen op natuurherstel, het milieuvriendelijker maken van de landbouwpraktijken, het verlagen van de vleesconsumptie en het terugdringen van het gebruik van fossiele brandstoffen. Het is nu de vraag welke belangen wij als mens laten voorgaan: de uitbuiting van de planeet voor menselijke behoeften of de gezondheid van de aarde en de levens van ontelbaar veel dier- en plantsoorten.

Yvon Chouinard Patagonia
Foto: publiek domein

Dit dilemma wordt ook op treffende wijze door Christian Julião. Hij maakt onderdeel uit van de inheemse Pankararu-bevolking van het Braziliaanse Amazonegebied, omschreven:

“Het Braziliaanse Amazonegebied zou een woestijn worden als het mondiale economische systeem prioriteit blijft geven aan uitbuiting en winst boven de gezondheid van onze planeet en de bevolking. Als we de huidige koers van de ontwikkeling nu niet verleggen, betekent dit het einde van onze kennis, praktijken en tradities waarvan dieren, planten en het klimaat afhankelijk zijn.”

De wijze waarop de mensheid de planeet heeft gebruikt voor eigen behoeften, past eenvoudigweg niet meer bij de huidige staat van de wereld. De balans in de natuur moet worden hersteld, omwille van alle bewoners op de planeet. Als er niets gebeurt is er weinig hoop voor de dierenwereld in 2050.

Bericht van IUCN op X (voorheen Twitter)

Bronnen:

©AnimalsToday.nl Femke Oosterbaan Martinius