Volgens het AD van 12 september koos kynologenvereniging RODA in Bergschenhoek onlangs voor een harteloze tactiek bij het bestrijden van wilde konijnen op het terrein. Een met myxomatose besmet konijn zou doelbewust zijn uitgezet om andere konijnen met deze afschuwelijke ziekte te besmetten. Volgens RODA klopt dit verhaal van geen kant.

myxomatose
Foto Credit: M A T T H I E U <(“) S O U D E T via Compfight cc

Geen overlast

De kynologenclub zegt dat er geen sprake is van een moedwillige besmetting. De persoon die in de media genoemd wordt als degene die een ernstig ziek dier heeft meegebracht, is volgens RODA niet bij de vereniging betrokken. De kynologenclub is gelegen in een recreatiegebied, waar besmette konijnen soms wel voorkomen.

‘Er wordt gezegd dat onze vereniging een konijnenplaag had, maar dat is niet waar. Wij gebruiken al jaren het veld voor onze hondentrainingen en hebben nooit schade aan het terrein of grasveld gehad. We hebben dan ook nooit maatregelen hoeven treffen om overlast te voorkomen.’

Onderzoek

Volgens de politie Rijnmond is de zaak nog in onderzoek en kan men geen mededelingen doen over de voortgang.

PiepVandaag.nl deed navraag bij Stichting Konijnenbelangen over dit nieuwsbericht. Hoe wordt myxomatose overgebracht en op welke diervriendelijke manier zou eventuele overlast door wilde konijnen beperkt kunnen worden?

Overdraagbaarheid

Myxomatose wordt veroorzaakt door het myxomavirus (een soort pokkenvirus). Het virus heeft een vector nodig (een drager). Besmetting van konijn op konijn is alleen mogelijk op plekken waar konijnen heel dicht op elkaar zitten, zoals in commerciële fokkerijen. In dat geval kan via oog- of neusuitscheiding de ziekte doorgegeven worden. Op een groot terrein is de kans dat dit virus van konijn op konijn wordt overgedragen zeer klein. Konijnen worden wel makkelijk geïnfecteerd door (wolken) muggen, die uiteraard overal aanwezig zijn.’  

Konijnenplaag

‘Het is lastig om van een konijnenplaag af te komen, zeker als mensen blijven doorgaan met hun afgedankte diertje op velden en in parken te dumpen. Een hondentrainingsveld moet wel konijnvrij te krijgen zijn, maar daar zal een kostenplaatje aan hangen. Zorg voor een omheining van minimaal 1,5 meter hoog. Graaf die omheining dan minimaal 50 cm in de grond. Zo gaan konijnen er niet overheen, en er niet onderdoor. Het veld moet van tevoren dan natuurlijk wel konijnvrij zijn, dat betekent het veld omploegen zodat je zeker weet dat er nergens meer holen met konijnen zijn.’ 

‘Als het echt wilde konijnen betreft (dus niet op het veld gedumpte tamme konijnen) kun je zorgen dat je de omgeving buiten het veld aantrekkelijk maakt door het planten van begroeiing waar wilde konijnen erg van houden, zoals: gras, klaver, violen, weegbree, paardenbloem, verder eigenlijk de meeste soorten wilde planten (in de volksmond vaak onkruid genoemd). ‘

‘De meeste overlast door wilde konijnen ontstaat doordat, vanwege bebouwing en wegen, minder en minder van die natuurlijke plekken te vinden zijn.’

Myxomatose is een virusziekte die in 1952 opzettelijk in Europa is geïntroduceerd door een Franse arts die last had van konijnen. Eenmaal besmet zwellen de slijmvliezen van konijnen op en raken de bindvliezen van de ogen ontstoken. Besmette dieren krijgen ademhalingsproblemen vanwege hun ontstoken neus, ze verliezen hun oriëntatievermogen en vormen een gemakkelijke prooi. De incubatietijd is vijf tot veertien dagen, in de meeste gevallen leidt de ziekte tot de dood. Myxomatose kan bij huiskonijnen worden voorkomen door ze jaarlijks te laten inenten.

Bron: AD ©PiepVandaag.nl Angelique Lagarde