Uit een recente analyse door Wageningen Livestock Research (WLR) in opdracht van Wakker Dier blijkt dat miljoenen varkens langdurig en ernstig ongerief ervaren. Bovendien is er in de afgelopen acht jaar weinig verbeterd. Wakker Dier vraagt daarom minister Schouten (LNV) in een brandbrief om betere bescherming van varkens.

brandbrief
Varkens verdienen betere bescherming | Foto: ©Wakker Dier

De ongeriefanalyse (WLR, 2019 – pdf) constateert negen ernstige misstanden in de gangbare varkenshouderij, waarbij veel varkens langdurig last hebben van ernstig ongerief. De misstanden zijn: eenzame opsluiting in kraamkooien, onverdoofd afbranden van de staarten, castreren, een gebrek aan stro of speelgoed, te weinig ruimte, kreupelheid, voerbeperking, last van seksueel gedrag van hokgenoten en angst bij transport naar het slachthuis. Anne Hilhorst van Wakker Dier:

“Het gaat slecht met de Nederlandse varkens, hoog tijd dat de minister ingrijpt.”

Kraamkooien

Wakker Dier heeft aanvullend literatuuronderzoek gedaan (pdf) naar de welzijnsproblemen bij kraamkooien. Moedervarkens worden tijdens de bevalling en de weken daarna individueel vastgezet in een kraamkooi. De dieren kunnen maar een stap vooruit of achteruit doen en zijn hierdoor ernstig beperkt in bewegen en sociaal gedrag. Ook leidt de opsluiting tot meer stress, meer blaasontstekingen en meer pijnlijke doorligplekken.

brandbrief
Moedervarkens in kraamkooien | Foto: ©Wakker Dier

Nederland loopt achter

In Nederland zitten alle gangbare moedervarkens nog in een kraamkooi. We lopen hiermee achter op andere Europese landen. In Zweden, Zwitserland en Noorwegen zijn kraamkooien verboden en Oostenrijk volgt in 2033. In Engeland hoeft naar schatting veertig procent van de moedervarkens niet meer de kraamkooi in en Duitsland werkt aan een gedeeltelijk verbod.

  • Lees de brandbrief (pdf)

Bron: