Combinatie van verzuring, opwarming en zuurstofverlies blijkt funest

Wetenschappers maken zich ernstig zorgen over de opeenstapeling van problemen voor de wereldwijde oceanen. Het merendeel van deze belasting wordt veroorzaakt door mensen.

Dolfijnen in de Grote Oceaan - wereldwijde oceanen
Dolfijnen in de Grote Oceaan | Foto: By The New Mikemoral (Own work) [CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons
In een vandaag gepubliceerd onderzoek noemen de wetenschappers verzuring en opwarming als belangrijkste problemen. Ook de zuurstofvoorraad van de oceanen holt hard achteruit. Experts voorspellen dat in 2100 tot 7 procent van de zuurstof in het water verloren zal zijn. Het is echter juist de combinatie van deze drukfactoren – het “dodelijke trio” – die het leven in de oceanen in gevaar brengt, zo hebben de onderzoekers ontdekt.

“Het vermogen van de oceanen om als klimaatbuffer te fungeren komt hierdoor in het gedrang”, waarschuwt Dan Laffoley van de International Union for Conservation of Nature (IUCN). “Om dit te voorkomen zullen regeringen wereldwijd gerichte actie moeten ondernemen om hun uitstoot van CO2 te beperken. Met de huidige doelstellingen redden we het niet.”

Het rapport van de International Programme on the State of the Ocean
(IPSO) en IUCN is gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Marine Pollution Bulletin.

Persbericht IUCN