Boeren in Limburg hebben zich uitgesproken tegen een ecoduct, dat bij Weert over de Zuid-Willemsvaart aangelegd gaat worden. De Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB) is bang dat wilde zwijnen zich dankzij het ecoduct verspreiden en schade aanrichten.

ecoduct
Wilde zwijnen en andere dieren kunnen binnenkort veilig de Zuid-Willemsvaart oversteken, dankzij de bouw van een ecoduct | ©Yves Adams, Vilda natuurfotografen

Het geplande ecoduct over de Zuid-Willemsvaart is bedoeld om te voorkomen dat wilde zwijnen en andere dieren in de vaart terechtkomen en dat niet overleven. Het komt regelmatig voordat dieren proberen het water over te zwemmen en daarbij verdrinken omdat ze de wal niet meer op kunnen. De Zuid-Willemsvaart wordt daarom ook wel het ‘kanaal des doods‘ genoemd.

Afschieten
Boeren en wilde zwijnen gaan echter niet samen door een deur en het liefst wil de LLTB dat er meer mogelijkheden komen om zwijnen af te schieten. De organisatie pleit ervoor dat de provincie meer jagers in dienst neemt om de wilde zwijnenpopulatie uit te dunnen. De bouw van het ecoduct staat haaks op deze wens, omdat de boeren zeggen dat deze natuurbrug het probleem alleen maar vergroot en de geleden schade zal toenemen. Ze gaan hierbij wel voorbij aan het feit dat het ecoduct ook voor veel andere dieren een mogelijk dodelijke barrière wegneemt en natuurgebieden met elkaar verbindt.

ecoduct
Ecoducten verbinden natuurgebieden | Foto: Apdency/Wikimedia

Volgens de LLTB is de schade aangericht door wilde zwijnen ‘structureel’ en hebben dierenbeschermers geen recht van spreken, aangezien zij niet degenen zijn die de schade ondervinden en waarschijnlijk  nooit een zwijn aangereden hebben. De Jagersvereniging schreef in augustus 2017 op zijn website:

“Twee jaar geleden werden in de provincie Limburg 450 wilde zwijnen geschoten. Vorig jaar steeg dat aantal naar 685. Een duidelijker voorbeeld van het failliet van het nulstandbeleid kun je niet krijgen, want de zwijnen bevinden zich allang niet meer alleen in de zogenaamde gedooggebieden zoals Nationaal Park de Meinweg en Meerlebroek bij Roermond.”

In 2015 werd al vastgesteld dat de afrastering van de gebieden waar wilde zwijnen wel mogen leven vaak niet deugt.

Inheemse diersoort
Wilde zwijnen zijn in Nederland een inheemse diersoort die echter dusdanig bejaagd werd dat ze in 1826 voor het laatst in het wild waargenomen werden. In 1907 zijn ze door prins Hendrik opnieuw uitgezet rond paleis Het Loo. Sindsdien hebben ze zich verspreid over het land, ook buiten de zogeheten gedooggebieden. Elders geldt een ‘nulstandbeleid’.

Bron: L1, Jagersvereniging, Natuurmonumenten ©AnimalsToday.nl Bart van Riel