‘Zo lek als een mandje’, zo zou je de afrastering die moet voorkomen dat wilde zwijnen aan de wandel gaan het best kunnen omschrijven. Hekken die de zwijnen moeten tegenhouden staan vooral bij snelwegen, maar die afrastering zit vol met ongewenste doorgangen. Daarbuiten kunnen de dieren zich vrijwel ongehinderd verplaatsen, maar dat is in Nederland niet de bedoeling. Eigenlijk zou het zwijn veel meer ruimte moeten krijgen, zegt het rapport ‘Wilde Zwijnen op weg in Nederland’ van het Faunafonds. 

wilde zwijnen
Foto: Richard Bartz – WikiMedia Commons

Op dit moment zijn er maar twee plaatsen in ons land waar deze dieren mogen leven: in het Nationaal Park de Meinweg in Limburg en op de Veluwe. Afrastering moet er in deze gebieden voor zorgen dat de wilde zwijnen niet uitbreken en mogelijk overlast veroorzaken. Maar met die afrastering is nogal wat mis. Poorten zouden open staan, wildroosters functioneren niet en op het schrikdraad staat geen elektriciteit. Toch is het volgens de provincie niet de bedoeling dat de dieren zich gaan verspreiden door Nederland. Behalve dat zij schade zouden aanbrengen aan andere dieren en gewassen, worden de dieren er ook van beticht aanrijdingen te kunnen veroorzaken en ziektes te kunnen overbrengen.

Aangeschoten wild
Vorige week werden in de gemeente Epe wroetsporen van zwijnen aangetroffen. Elders in de plaats en in andere gebieden werden al eerder zwijnen gezien. Wilde zwijnen verplaatsen zich langzaam richting de stad en dat is niet zo vreemd, want ze kunnen eigenlijk op veel meer plekken overleven. Vrijwel heel Nederland is voor hen ecologisch gezien geschikt leefgebied. Maar zwijnen buiten het aangewezen leefgebied zouden op weerstand stuiten bij de bevolking. Alleen hebben zwijnen totaal andere ideeën over leefgebied dan de bevolking.

Jaarlijks worden enorm veel wilde zwijnen afgeschoten. Op de Veluwe is sinds 1 juli de jacht op de dieren weer geopend. Van de 5200 dieren die in het gebied zouden leven worden er maar liefst 3800 gedood. De Faunabescherming:

“Een wild zwijn heeft elk jaar maar een kans van zo’n 20% om het volgende jaar te halen. De intensieve jacht op zwijnen verhindert een natuurlijke populatie-opbouw, bevordert de kans op aanrijdingen, zorgt voor een permanente verstoring van de natuur en maakt de zwijnen zo schuw dat ze zelden meer te zien zijn”

Sterker nog, onderzoek heeft uitgewezen dat de voortplantingssnelheid van wilde zwijnen verhoogd wordt onder hoge jachtdruk. Bij lage aantallen aan het eind van de winter zullen wilde zwijnen meer biggen op de wereld zetten. Die flinke jaarlijkse aanwas staat garant voor een fors jaarlijks afschot op grond van wat de jachtwereld aanvaardbaar vindt.

wilde zwijnen
Bron: Marcel Vossestein

Scharrelende zwijnen
Het Faunafonds liet onlangs een nieuw onderzoek uitvoeren. Het rapport ‘Wilde Zwijnen op weg in Nederland‘ geeft aan dat het wilde zwijn zich inmiddels tot ver buiten de toegewezen leefgebieden heeft verspreid. Het zogenoemde nulstandbeleid, dat voorschrijft dat de dieren alleen in de twee aangewezen gebieden mogen voorkomen, is achterhaald volgens de onderzoekers. Zij pleiten ervoor dat elke provincie gebieden aanwijst waar zwijnen wel mogen scharrelen.

Bronnen: ANP, Faunabescherming, Vroege Vogels, NRC ©PiepVandaag.nl Lydia Zittema