Voor de kustlijn van de Zwarte Zee in Bulgarije spoelen al meer dan een decennium lang met grote regelmaat dode dolfijnen aan. De aangespoelde dolfijnen zijn in zeer slechte staat. Niet duidelijk is hoe dit nou precies kan. Zijn de dolfijnen ziek, worden ze afgemaakt door vissers of gebeurt er iets anders in het water waar de dolfijnen last van hebben?

dode dolfijnen
Gewone dolfijn | NOAA NMFS. – NOAA Photo Library: anim0918, via Wikimedia Commons

Volgens onderzoekers spoelt slechts 1 tot 2 procent van de dolfijnen aan. Dit betekent dat er dus veel meer dolfijnen zijn die sterven. Natuurlijk zullen er onder de dode dolfijnen ook dolfijnen zijn die een natuurlijke dood sterven, maar duidelijk is dat dat bij de meeste niet het geval is. Experts zeggen dat het aantal aangespoelde dolfijnen niet groot is gezien hun snel groeiende populatie. Het Regional Inspectorate of Environment and Water (RIEW)heeft laten weten dat het in 3 van de 26 in 2015 aangespoelde dolfijnen sprake zou zijn van geweldgerelateerde doodsoorzaken. In 2011 waren de aangespoelde dolfijnen voorpaginanieuws toen er foto’s met daarop een aangespoelde doflijn met schotwonden werd verspreid in de social media.

In de Zwarte Zee komen drie soorten dolfijnen voor – de gewone dolfijn, de bruinvis en de tuimelaar – welke alle drie bij de wet zijn beschermd. Op het doden van één van deze dolfijnen staat een boete van 2.500 tot 10.000 euro of een celstraf van maximaal vijf jaar. Ook het mishandelen en in gevangenschap houden van de dolfijnen is verboden. Dolfijnen die aanspoelen moeten worden onderzocht in het RIEW om vast te stellen om welke soort het gaat en wat de doodsoorzaak is.

Er zijn verdenkingen dat de aangespoelde dolfijnen door vissers zijn doodgeschoten of op een andere wijze om het leven zijn gebracht. De vissers zouden last hebben van dolfijnen in hun netten. De verdenkingen kunnen niet worden bewezen en ook is er de afgelopen jaren niemand betrapt op het doden van een dolfijn. Volgens activisten toont de politie weinig interesse in de kwestie van de aangespoelde dolfijnen.

In 2006 is er een nationaal netwerk opgezet dat zich bezighoudt met de aangespoelde dolfijnen en dolfijnen die verstrikt raken in visnetten. Het netwerk wordt gerund door Institute of Fishing Resources in Varna. Ook het RIEW en de Green Balkans, een non profitorganisatie, participeren in het netwerk. Om verstrikking in visnetten te voorkomen is het mogelijk om speciale apparaten aan de netten te bevestigen die onder andere dolfijnen afschrikken. Volgens Krusto Popov, een medewerker van de biodiversiteitsafdeling van het Ministerie van Milieu is Bulgarije gestart met een pilot om de effectiviteit van de apparaten te testen. Tot nu lijkt het er op dat de apparaten helpen. Het aantal aangespoelde dolfijnen ligt lager dan in de jaren ervoor.

In een rapport van het Species Survival Network uit 2002 is te lezen dat het verlies aan leefgebied en de achteruitgang van het leefgebied de grootste bedreiging vormt voor de bruinvis in de Zwarte Zee. Het ecosysteem in de Zwarte Zee is zeer veranderd en verstoord. Dit komt hoofdzakelijk door vervuiling van de omgeving, overlast veroorzaakt door vrachtverkeer, overbevissing en de impact van nieuwe soorten in de zee. Ook hebben de verandering van het klimaat en UV-B stralingen die zijn toegenomen in hoeveelheid een negatieve impact op het ecosysteem. De Zwarte Zee is een afgesloten water, waardoor vernieuwing van water gelimiteerd is en langzaam circuleert. Dit zorgt voor vervuiling. Daarnaast draagt het dumpen van grondstoffen afkomstig uit de landbouw ook bij aan de vervuiling van de zee. Massale sterfte van dolfijnen in de Zwarte Zee wordt volgens het rapport dan ook geassocieerd met vervuiling van de omgeving met chemische stoffen.

Naast alle hiervoor genoemde mogelijk doodsoorzaken van de aangespoelde dolfijnen – natuurlijke dood, doodgeschoten door vissers, ziekte en veranderingen in het ecosysteem – is er ook nog een andere mogelijke doodsoorzaak te noemen, namelijk onderwaterlawaai. Hierover schreef PiepVandaag al eerder in het artikel ‘Een dove walvis is een dode walvis’. Zo creëert sonar geluidsgolven die voor zeezoogdieren, waaronder in het bijzonder dolfijnen en walvissen, de mogelijkheid om te communiceren en voedsel te localiseren verstoort. In de Zwarte Zee creëert het boren naar gas en olie onderwaterlawaai die mogelijk de dolfijnen stoort in hun gedrag.

Bron: The Sofia Globe ©PiepVandaag.nl Lianne Raat


Strijd mee tegen dierenleed!

Zonder jouw hulp kunnen House of Animals en Animals Today niet verder groeien en dieren een stem geven. Waardeer je wat wij doen, steun ons dan met een (eenmalige) donatie.