In 2015 heeft de Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA) 897 controles uitgevoerd bij nationale, import- en exporttransporten van runderen. Bij maar liefst 375 controles zijn tekortkomingen geconstateerd. Dat blijkt uit de antwoorden van staatssecretaris Martijn van Dam op Kamervragen van de PvdA over kalvertransporten.

transport runderen
Runderen in een overvolle truck | Foto: Eyes on Animals

Om wat voor een soort overtredingen het gaat heeft de NVWA, hoe bijzonder ook, niet centraal vastgelegd. Ook is alleen de diersoort runderen geregistreerd. Er is verder niet gespecificeerd naar bijvoorbeeld leeftijd.

Afgelopen jaar werd een aanvullend project uitgevoerd gericht op de controles van langeafstandstransporten naar Nederland. In 95% van de controles ging het om een transport met kalveren. Van de 66 controles werden er bij 41 tekortkomingen geconstateerd. Ook hier werden overtredingen niet centraal vastgelegd.

In het registratiesysteem van Traces werden afgelopen jaar in totaal 7.800 transporten van ruim 860.000 kalveren gemeld. Bij een kwart van de transporten met in totaal bijna 205.000 kalveren ging het over langeafstandtransporten. De dieren werden langer dan 8 uur vervoerd. Van Dam geeft aan dat hij niets weet over hoeveelheden van klachten met betrekking tot de gezondheid van de dieren en sterfte.

De Nederlandse kalversector is de grootste producent van Europa en fokt jaarlijks 1,4 miljoen kalveren op. Gedeeltelijk zijn deze dieren een zogenaamd restproduct van de Nederlandse melkveehouderij. Om de stallen te vullen worden echter ook nog eens jaarlijks 800.000 kalfjes uit het buitenland gehaald en daarvan komt een kwart miljoen dieren op de leeftijd van nog geen twee weken oud, uit landen als Litouwen en Polen.

Eyes on Animals deed vorig jaar in opdracht van de Dierenbescherming onderzoek naar de kalvertransporten waaruit bleek dat de jonge dieren zeer ernstig lijden onder deze lange transporten. Volgens de Dierenbescherming worden jaarlijks 800.000 jonge kalfjes uit het buitenland naar Nederland vervoerd, waarvan er maar liefst 250.000 tot negentien uur onderweg zijn. De dieren krijgen tijdens dit transport nauwelijks te drinken en rustplaatsen worden gewoonweg overgeslagen. De transporteurs overtreden hiermee de wet.

Magreet Steendijk, inspecteur bij Eyes on Animals, in een reactie op de antwoorden op de Kamervragen:

“Dat er tijdens controles door de NVWA op kalvertransporten veel overtredingen werden geconstateerd, verbaast ons niets. Eyes on Animals is ervan overtuigd dat niet gespeende kalveren en (langeafstand)transporten niet samengaan. Ze zijn simpelweg te klein en vaak ook te zwak om vervoerd te worden. Het levert veel angst en stress op bij deze zeer jonge dieren. Aan het einde van de reis komen de kalveren volkomen uitgeput en soms ook uitgedroogd aan, weten wij uit eigen ervaring. Met de drinknippels in de trucks kunnen ze niets, die zijn niet geschikt voor deze dieren met hun zuigreflex.”

Wat kalveren op deze leeftijd nodig hebben, zoals elk jong dier, is rust, warmte en melk (liefst van en bij hun eigen moeder). Conclusie: kleine kalveren en lange transporten, niet meer doen.

Bron: Boerderij.nl ©PiepVandaag.nl