De vogels met hun karakteristieke blauwe voeten planten zich onvoldoende voort op de Galapagoseilanden. Wetenschappers hebben de oorzaak hiervan nog niet ontdekt, maar vermoeden dat het gebrek aan sardines ermee te maken heeft.

blauwvoetgenten
Blauwvoetgent | Foto via Wikimedia Commons

In de afgelopen twintig jaar is het aantal blauwvoetgenten op de Galapagoseilanden met meer dan 50% afgenomen, blijkt uit een rapport dat vorige week werd gepubliceerd in het blad Avian Conservation and Ecology. De wetenschappers denken dat dit het gevolg is van de afname van sardines, een voedselbron van de vogels.

In 1997 viel de daling van de blauwvoetgenten voor het eerst op.

“Tot 1997 zag je letterlijk duizenden blauwvoetgenten op de broedplekken en honderden nesten met kuikens”, aldus auteur van het rapport, Dave Anderson. “Plotseling waren er veel minder.”

Volgens Anderson trachtten sommige genten wel te broeden, maar kregen ze geen nakomelingen. Onlangs heeft een team zeevogelbiologen de vier grootste broedplekken van blauwvoetgenten op de Galapagos in de gaten gehouden. Ze ontdekten dat de vogels tussen mei 2011 en juni 2013 niet of slechts beperkt broedden. De wetenschappers zagen maar 134 kuikens gedurende deze periode.

Ook ontdekten ze dat er maar zo’n 6.423 blauwvoetgenten op de Galapagos leefden in 2012, minder dan een derde van het geschatte aantal in de jaren 1960. Eerder onderzoek wees uit dat de zeevogels alleen kunnen broeden in periodes dat hun dieet bijna geheel bestaat uit sardines. Uit recent onderzoek bleek dat het dieet van de vogels nu voor minder dan de helft uit sardines bestaat.

Mogelijk krijgen de genten weliswaar voldoende sardines binnen om te overleven, maar niet om te broeden, veronderstellen de onderzoekers. Waardoor er een gebrek is aan sardines rondom de Galapagos is nog niet duidelijk. Het kan liggen aan overbevissing, of wellicht vertrekken de sardines naar andere gebieden vanwege klimaatverandering, maar er kan ook iets anders aan de hand zijn, Johannah Barry, voorzitter van Galapagos Conservancy kan het niet met zekerheid zeggen.

Een bijkomend probleem is nu dat er geen jonge vogels zijn die de oudere vervangen, de populatie vergrijst. Dit maakt voortplanting nog moeilijker.

Vooralsnog is de afname van blauwvoetgenten niet tot menselijk handelen te herleiden, volgens Anderson.

“Maar als blijkt dat mensen de oorzaak zijn van deze daling, moeten we dit nu tot op de bodem uitzoeken en niet over vijf jaar: dan krijg je het equivalent van 75-jarige mensen die zich proberen voort te planten.”

Bron ©PiepVandaag.nl Angelique Lagarde


Strijd mee tegen dierenleed!

Zonder jouw hulp kunnen House of Animals en Animals Today niet verder groeien en dieren een stem geven. Waardeer je wat wij doen, steun ons dan met een (eenmalige) donatie.