Raven hebben inzicht in de relaties die andere vogels in de groep waarin ze leven met elkaar hebben. Als gevolg hiervan kunnen deze dieren net als apen en mensen ‘politiek bedrijven’.

politiek
Raaf | ©Lars Soerink, Vilda natuurfotografen

Veel dieren zijn in staat om van andere dieren te beoordelen of ze vriend of familie zijn of dominant. Het vermogen om ook in te inschatten wat de relaties tussen die andere individuen is, was nooit eerder waargenomen behalve bij mensen en apen.

Om te onderzoeken of raven echt het vermogen hebben ‘politiek te bedrijven’ werd een experiment uitgevoerd met een groep raven. De dieren kregen individueel een interactie te horen tussen twee andere raven. Die interacties gingen tegen de bestaande hiërarchie in of kwamen hier juist mee overeen.

In het eerste geval raakte de luisterende raaf meer gestrest dan in het laatste geval. Dat laat zien dat de raaf de onderlinge verhoudingen kent, en begrijpt dat er iets aan de hand is als deze verhoudingen worden ‘aangevallen’.

Niet alleen na het horen van interacties tussen raven onderling uit de groep vertoonden de dieren dit gedrag. Ook bij de raven uit de groep waar ze geen onderdeel van uitmaakten reageerden de vogels hetzelfde. Dat betekent dat de vogels hun inschatting niet baseren op hun eigen ervaring, maar op de observatie van de anderen.

De wetenschappers vergeleken de observatie met een aflevering uit de bekende televisieserie The Sopranos. Toen de lager in rangorde geplaatste Tony Blundetto de leider van de groep, Tony Soprano, belachelijk maakte, voelde de kijker aan dat dit geen verstandige actie was.

Eerder onderzoek liet al zien dat kraaiachtigen, waartoe ook de raaf behoort, zeer intelligent zijn.

De probleemoplossende vermogens van kraaiachtigen zijn zeer gunstig voor hun overlevingskansen. Omdat kraaiachtigen (kauwen, kraaien, raven, eksters, roeken) zelfs gereedschap gebruiken om hun doel te bereiken, een uitstekend geheugen hebben en hun gedrag afstemmen op de verwachte reacties van de rest van de groep, noemen gedragsbiologen ze ook wel ‘gevederde primaten’. De hersenen van vogels steken fundamenteel anders in elkaar dan die van zoogdieren, waaronder primaten, daarom is deze mate van intelligentie best verrassend.

Uit het onderzoek blijkt een hoge mate van concentratie en mentale flexibiliteit die maar weinig diersoorten beheersen en die zelfs voor mensen lastig kan zijn.

Bron: Nu.nl ©PiepVandaag.nl