Een tijdje geleden schreef ik een artikel over de koetspaarden in New York. Nu, meer dan een jaar later, is er eindelijk nieuws. Er gaat wat veranderen voor de ongeveer 220 koetspaarden die de stad New York nu “rijk” is. Veranderingen die het dierenwelzijn ten goede zouden moeten komen.

koetspaarden
Koetspaard | Foto credit: David Paul Ohmer via Compfight cc

Toen burgemeester Bill de Blasio van New York City (NYC) een paar jaar geleden campagne voerde om burgervader te worden, was een van zijn belangrijkste beloften dat hij het tijd vond dat de koetspaarden met pensioen zouden gaan. In zijn ogen was het niet meer van deze tijd, en gevaarlijk voor mens en paard. New York was gewoon te druk voor deze mooie dieren. Mede door de steun van actiegroepen zoals NYCLASS en Coalition to Ban Horse-Drawn Carriages (CBHDC) lukte het De Blasio om te winnen. Nadat hij een tijdje “in office” was, was er nog steeds niets gedaan voor de koetspaarden. De Blasio legde de reden daarvoor niet bij zichzelf, maar bij de gemeenteraad die daar over zou moeten beslissen. Hij had wel al in 2014 een wet ingediend die koetspaarden vanaf 1 juni 2016 zou verbieden in New York, maar leek niet echt actie te ondernemen. De dierenbeschermers die hem altijd hadden gesteund, kregen daarom argwaan. Ze waren boos dat hij na 2 jaar nog steeds geen van zijn beloftes was nagekomen.

Op maandagmorgen 18 januari is er eindelijk een deal gesloten, die alleen nog moet worden goedgekeurd door de gemeenteraad. Nu werken de koetspaarden nog rondom Central Park, en wachten ze op toeristen langs de drukke wegen rondom het park. Hun stallen daarentegen zijn op een paar kilometer afstand aan de westkant van Manhattan. Elke dag moeten ze door het drukke verkeer heen en weer. Daarbij zijn deze stallen eigenlijk niet geschikt om paarden te houden, omdat het vaak afgedankte pakhuizen betreft. Sommige paarden moeten zelfs met de trap naar de 2e verdieping lopen om bij hun stal te komen. Volgens de nieuwe regels die op 1 juni 2016 in zouden gaan, zou de paardenstandplaats in Central Park komen in plaats van eromheen. Ze mogen alleen nog mensen oppikken in Central Park. Nu gebeurde dat bijvoorbeeld ook nog wel eens op Times Square. In 2018 komt er zelfs een stal waar 75 paarden kunnen verblijven. Dit betekent dat het huidige aantal koetspaarden omlaag gaat en die daling wordt al ingezet vanaf 1 juni dit jaar.

koetspaarden
Een koetspaard staat naast een drukke weg in New York City | Foto: Dirk Verest

De Blasio zegt blij te zijn met deze verbetering voor de veiligheid van de paarden. Ook moeten paarden met verlof buiten de stad als ze niet werken, en de uren dat ze mogen werken per dag wordt verlaagd naar een maximum van 9 uur per dag. Maar NYCLASS en CBHDC zijn niet blij. Zij vinden deze regels veel te beperkt voor het welzijn van de paarden. Volgens hen is het wellicht iets veiliger voor de paarden doordat ze niet meer continu door het drukke verkeer hoeven te lopen, maar dat de paarden een stal hebben in Central Park, betekent niet dat ze zich dagelijks buiten vrij kunnen bewegen in een wei of paddock. Ze staan dan nog steeds de hele dag op stal en moeten nog steeds hard werken. NYCLASS heeft nog een hele waslijst met regels die volgens hen ingesteld moeten worden om het welzijn van de paarden te garanderen. Een greep uit deze lijst:

  • Verplichte dagelijkse weidegang. Nu staan koetspaarden óf op stal, óf ze zijn aan het werk. Dagelijks vrij bewegen is nu niet mogelijk.
  • Een vast en beter protocol voor het controleren en naleven van de wet. Nu zijn er nog veel overtredingen waar niet tegen wordt opgetreden.
  • GPS trackers op koetsen en/of paarden om zeker te zijn dat paarden niet dubbel zo veel werken.
  • De leeftijdslimiet van de koetspaarden verkleinen. Nu werken hele jonge en hele oude paarden als koetspaard in de stad.
  • De temperatuurslimieten waarbij gewerkt mag worden in de hitte en in de kou moeten strikter worden om de paarden te beschermen tegen onderkoeling in de winter, en oververhitting in de zomer.
  • Verplicht pensioen in een paardenrusthuis, en niet naar de slacht zoals nu vaak gebeurd. Veel paarden verdwijnen op mysterieuze wijze.
  • De werkuren en dagen verder verlagen. 9 uur is nog steeds lang.

Deze deal is daarnaast nadelig voor een andere groep die goed is voor mens, dier en natuur: De pedicabs. Deze fietsen met plek voor 2 toeristen per stuk, rijden overal in de stad. Je vindt ze vooral rondom Central Park, en ze zijn een goed alternatief voor de paardenkoetsen. Volgens de nieuwe regels zijn pedicabs niet meer welkom in Central Park onder 85th street. En laat dat nu precies zijn waar ze de meeste “business” hebben. Zij vinden daarom ook dat in plaats van een ban van koetsen, er nu een monopolie voor de koetsiers is ontstaan van vervoer van toeristen in Central Park. Ook over het door NYCLASS geïntroduceerde alternatief van een elektrische koets, wat ook in eerste instantie was omarmd door De Blasio, is niets terug te vinden in deze regelgeving.

En wat gaat er gebeuren met de enorme hoeveelheid ruimte die de paarden nu gaan innemen in Central Park? Hebben joggers, fietsers en wandelaars daar geen last van?

De toekomst van deze koetspaarden lijkt een klein punt op de politieke agenda van deze wereldstad wat makkelijk te regelen zou zijn. Maar er zijn veel (financiële) belangen in het spel en de tegenstanders staan lijnrecht tegenover elkaar. Het lijkt er daarom op dat het laatste woord over de koetspaarden in New York City nog niet is gezegd.

Lonneke Engel is een voormalig topmodel en woont al 17 jaar in New York City. In 2008 studeerde ze af als Certified Health Counselor en startte ze haar website www.OrganiceYourLife.com

@ PiepVandaag.nl