Afgelopen weken hebben ernstige bosbranden op de Canarische Eilanden in Spanje tot veel verwoesting geleid. Meer dan 10.000 mensen moesten geëvacueerd worden om aan de vlammenzee te kunnen ontsnappen. De bosbranden woedden op de volgende eilanden: El Hierro, La Palma, La Gomera, Tenerife en Gran Canaria. Het eiland Gran Canaria werd het zwaarst getroffen: een gebied van 12.000 hectare is verloren gegaan: veel natuur is verdwenen en ook zijn er dieren bij de brand overleden. Maar dankzij de goede coördinatie van FAUDA, een dierenwelzijnsorganisatie op de Canarische Eilanden, en de samenwerking met andere organisaties en instanties van de overheid, is het aantal dode dieren beperkt gebleven. Een deel van de branden is aangestoken.

ecologische ramp
Vlammenzee Canarische Eilanden leidt tot ecologische ramp | Foto: Pixabay

Verschillende organisaties zijn bezig zoveel mogelijk dieren te redden op de eilanden. Renee van Wieringen van Gran Canaria Pets:

“Zelf hebben vrijwilligers van ons een hondje gevonden en wachten nog op bericht of hij gezocht wordt. Regelmatig gaan onze vrijwilligers de bergen in om op verschillende plaatsen water en voer neer te zetten. Tot en met maandag (26 augustus) was het nog gevaarlijk omdat er op verschillende plaatsen toch nog struiken en dergelijke na smeulden.”

Volgens Van Wieringen wordt er momenteel hard gewerkt om wegen weer vrij en begaanbaar te krijgen. Alle mensen die geëvacueerd zijn geweest zijn weer terug naar hun huis. Er zijn een aantal huizen afgebrand maar het is een wonder dat de hulpverleners zoveel hebben kunnen redden. De ergste branden begonnen op 17 augustus en ze hebben 9 dagen geduurd met 10.000 mensen die geëvacueerd moesten worden. De meesten vanwege de dreiging van het vuur en een aantal uit voorzorg wegens de rook.

bosbranden
Bosbranden op Canarische Eilanden | Foto: FAUDA

Het viel Renee op dat de solidariteit onder de bewoners heel groot was. Er waren op een gegeven ogenblik 5 watervliegtuigen en 9 helikopters bezig met het bluswerk vanuit de lucht. Ook vanaf de grond waren diverse hulpdiensten actief. Helaas ontbreekt op de eilanden nog een goed werkend noodplan voor dieren bij dergelijke rampen. Van Wieringen:

“Er wordt nu door verschillende instanties waaronder ook FAUDA gevraagd om een noodplan voor dieren. Voor mensen is dat goed georganiseerd, maar voor de dieren nog niet. Bekenden van ons moesten ook opeens op stel en sprong weg. Zij zijn met hun 4 paarden, 8 honden en vele katten weggegaan. De paarden konden ze op een veilige plaats onderbrengen en ook de honden. Katten zijn mee gegaan naar hun flat in Las Palmas. Hun huis is niet verbrand, alleen de grond rondom. Er zijn wel verschillende wilde katten achter gebleven maar die hebben het kunnen overleven.”

bosbranden
Foto: FAUDA

FAUDA

Ook FAUDA hebben we gesproken over de bosbranden op de Canarische Eilanden. José Maria Docampo Villar, coordinator FAUDA rescue en hulpverlening van dieren op de basis op Agaete, vertelde ons dat FAUDA onmiddellijk een groep vrijwilligers beschikbaar stelde aan de overheid van de Canarische Eilanden en de hulpverleningsdiensten voor het coördineren van de redding van dieren en het verlenen van hulp. Docampo Villar:

“Vanuit de overheid is bij deze brand naar alle hulpdiensten gecommuniceerd dat, terwijl ze de bewoners evacueerden, ze ook alle bewoners moesten vragen om hun dieren los te laten. Bij de branden van 2017 was dit anders, wat voor veel dode dieren zorgde en waar FAUDA toen veelvuldig aanklachten over heeft ingediend. Maar deze keer konden veel bewoners hun huisdieren meenemen. Het was toegestaan om de honden mee te nemen tijdens het transport. Hierdoor kon voorkomen worden dat veel dieren als gevolg van de bosbranden zouden sterven.”

Vanuit FAUDA, in samenwerking met de overheid, werden drie centrale plaatsen ingericht voor het opvangen van dieren, in San Mateo, in Terol en in Agaete. Mensen die hun dieren niet konden meebrengen konden terecht in deze opvangcentra. In Agaete bijvoorbeeld werden 82 honden opgevangen, meer dan 20 katten, en verder ook geiten, vogels, één ezel en ook voor veedieren was er ruimte beschikbaar gemaakt.

ezel
Evacuatie ezel | Foto: FAUDA

90 procent van de opgevangen dieren tijdens de bosbranden hadden uiteindelijk een eigenaar. Zo’n 5 a 6 honden werden op de weg gevangen, zonder dat nog bekend is wie de eigenaar is. Als de eigenaren niet bekend zijn worden ze na 21 dagen voor adoptie gesteld. Docampo Villar:

“Pas op maandag 26 augustus werd officieel de laatste en grootste bosbrand als gedoofd verklaard. Deze dagen worden de wegen opengesteld, dan gaan de vrijwilligers van FAUDA naar de gemeenten die geëvacueerd zijn en dus niet bereikbaar zijn geweest, en in voorwerpen gemaakt van klei laten ze water en eten achter voor de dieren uit de omgeving. Denk hierbij aan dieren zoals vogels, konijnen, hagedissen en zwerfhonden of verdwaalde huisdieren. De wilde dieren zullen ze eten blijven geven tot de eerste vegetatie begint te groeien, zoals tomaten en fruit voor de hagedissen.”

Na de branden zullen er projecten gestart worden voor het herstellen van de natuur en de dierenpopulaties, denk hierbij aan allerlei dieren die in het wild lezen zoals patrijzen, konijnen, roofvogels, kanaries, etc.

Foto: FAUDA

Er is veel voedsel en water gedoneerd voor de dieren in nood. Ook was er veel materiaal aanwezig voor de dieren zoals dekens. Op de tweede dag van de bosbranden had FAUDA al een lijst op te roepen vrijwilligers van bijna 250 mensen die op verschillende manieren konden helpen, ook dierenartsen en assistenten, en experts met drones om vanuit de lucht het gebied te kunnen overzien. Er was 24 uur per dag wel een dierenarts aanwezig om voor de dieren te kunnen zorgen. En de vrijwilligers hebben ervoor gezorgd dat de dieren konden ontstressen, door ze drie wandelingen per dag te geven.

Relatief weinig verbrande dieren

Docampo Villar:

“Gezien de grootte van de brand en in vergelijking met eerdere bosbranden zijn er weinig verbrande dieren dankzij het feit dat men de dieren heeft losgelaten vóór de bosbranden ontstonden én dieren mee mochten in de transporten tijdens de evacuaties.”

Docampo Villar vertelde ons ook over specifieke verhalen. Zo werden er uit een eco-resort toekans, fazanten, een ezel en een geit gered voor de branden ze bereikten.

Foto: FAUDA

Ook vertelde hij een opmerkelijk verhaal over een mevrouw die tijdens een evacuatie zag dat er vanuit een blusvliegtuig een flesje gegooid werd met daarin een tekst met een locatie waar in de buurt honden door vuur bedreigd werden. Dankzij deze boodschap kon een deel van de honden gered worden. Maar Docampo Villar vindt dat met een goed werkend protocol dit soort problemen veel efficiënter aangepakt konden worden.

“Er is geen protocol voor het evacueren van dieren bij catastrofes op de Canarische Eilanden. FAUDA ontwikkelde een protocol en werkt eraan zodat de overheid de juiste maatregelen neemt. De vrijwilligers moeten  zelf tot actie komen wanneer er een ramp is, maar het werkt wel. Doel is om het te verbeteren en er is weer veel geleerd uit deze bosbranden.”

FAUDA blijft zich inzetten om ervoor te zorgen dat er een officieel protocol komt om dieren te redden tijdens vergelijkbare rampen op de eilanden.

Help de dieren en herstel van natuur

FAUDA kan alle hulp gebruiken om de dieren in nood te helpen. U kunt geld storten op hun rekening onder vermelding van AYUDA INCENDIO (ayuda incendio betekent hulp bij brand in het Spaans):

Rekeningnummer:

ES45 149100  0124300  0105649

Ter name van Fauda Las Palmas

Voor meer infromatie bezoek de facebookpagina van FAUDA: https://www.facebook.com/FederacionFAUDA/

Bronnen:

©AnimalsToday.nl Estefanía Pampín Zuidmeer