In de zomer van 2018 liet Animal Rights door middel van NVWA-inspectierapporten, opgevraagd via de Wet openbaarheid van bestuur (Wob), zien dat er veel mis is bij eendenslachthuis Tomassen Duck-To in Ermelo. Een nieuwe Wob die betrekking heeft op de eerste maanden van 2018 toont opnieuw veel misstanden aan.

eendenslachter
Nog steeds veel mis bij eendenslachter Tomassen | Foto: Pixabay

“Ons geduld met ‘eendenbaron’ Tomassen is op,” zegt Animal Rights campagneleider Erwin Vermeulen. “Deze eindverantwoordelijke voor al het eendenleed in Nederland moet gestopt worden.”

Hygiënevoorschriften overtreden

Tussen januari en augustus 2018 werd er maar liefst negen keer een rapport van bevindingen (RvB) opgemaakt omdat karkassen “fecaal verontreinigd” waren; in gewoon Nederlands: “Er zit stront aan het eendenvlees.”

Uit de inspectierapporten blijkt ook dat gereedschappen en ander verwerkingsmateriaal regelmatig niet goed schoongemaakt worden.

Een ander in de inspectierapporten steeds terugkerend feit is condensvorming in de eendenvleesfabriek. De condens bevond zich ook boven de transportband met karkassen.

Een ander regelmatig geconstateerd hygiëne probleem is het niet functioneren van de sterilisator voor snijgereedschap.

En dierenwelzijn?

Voor het met voeten treden van dierenwelzijnsvoorschriften worden vreemd genoeg geen rapporten van bevindingen opgemaakt. Het lijkt net alsof voor de NVWA dierenleed van ondergeschikt belang is. Toch blijkt uit de inspectierapporten dat er ook op dat gebied heel veel mis gaat in het slachthuis, met dierenleed als gevolg.

Bedwelmen gaat regelmatig mis

De beschikbare NVWA inspectierapporten beslaan de periode van 1 januari 2018 tot 31 mei van dat jaar. Onder meer het bedwelmen van dieren gaat regelmatig mis: Op 4 januari voldoet de bedwelming niet en gaat, in de woorden van de NVWA-inspecteur, de “bedwelming moeizaam.” Op 8 februari wordt genoteerd: “bewustzijnsverlies houdt niet aan tot de dood is ingetreden.” Op 22 maart constateert de inspecteur “meerdere dieren (5) in 5 minuten, met tekenen van bewustzijn bij het aansnijden. O.a. slikbewegingen, oogreflexen, fladderen en optrekken van de nek.” Op 5 april voldoet het “snijden en verbloeden” niet: “halsslagaders / toevoerende vaten worden niet (allebei) goed aangesneden.” Op 17 april komen dieren “bij voor het aansnijden of tijdens verbloeden” en “een onbedwelmd dier is gewoon aangesneden.”

En nog meer dierenleed

Ook voor het slachten gaat er veel mis en wordt regelmatig genoteerd dat door personeel ruw met dieren wordt omgesprongen. Eenden in de wachtruimte moeten verplaats worden, omdat ze happen naar lucht. Eenden die van de haken vallen, waaraan ze opgehangen werden, zwerven door het slachthuis.

eendenfokkerijen
Foto: screenshot video Animal Rights

Tussen de inspectierapporten zitten ook enkele vangletsel tellingen. Deze variëren tussen de 0,8 en 1.75%. Op ruim 8 miljoen geslachte eenden per jaar gaat het dan om vele tienduizenden eenden die bij het slachthuis aankomen met botbreuken en/of bloedingen; een vreselijke martelgang.

Uit de inspectierapporten blijkt verder dat er regelmatig tekenen van salpingitis worden geconstateerd. Salpingitis is eileiderontsteking die gepaard kan gaan met zeer hevige pijn.

Illegaal slachten

Uit de nieuwe Wob blijkt nu dat tot 2016 Tomassen Duck-To zich hield aan de toegestane slachtaantallen, maar daar na de overname van eendenslachterij VSE structureel over heen ging en dat nog steeds doet. Nadat Tomassen Duck-To een nieuwe vergunningsaanvraag indiende, heeft de gemeente Ermelo een opgelegde last onder dwangsom opgeschort. De aanvraag loopt nu nog steeds en lijkt mede in verband met de Raad van State uitspraak met betrekking tot de PAS (plan aanpak stikstof) op de lange baan geschoven. Tomassen Duck-To blijft dus meer eenden slachten dan vergund zonder dat er zicht is op legalisatie van zijn illegale activiteiten (de voorwaarde voor opschorting van de dwangsom).

Handhaving op de undercover eendenvangbeelden

In juli 2019 handhaafde de NVWA dan eindelijk op de undercover eendenvangbeelden: Ze deelde een boete uit voor het doodslaan van eenden in Epe en gaf schriftelijke waarschuwingen aan alle drie betrokken eendenhouderijen. Dit vormt een belangrijk precedent: Op zichzelf staande undercoverbeelden kunnen, zonder aanvullend bewijs, gebruikt worden om te handhaven. Toch zijn waarschuwingen en boetes onvoldoende, want ze stoppen het leed niet; dat gebeurt pas als de eendenhouderij verboden wordt.

eendenfokkerijen
Foto: Animal Rights

Demonstratie

Daarom demonstreert Animal Rights samen met de Save Movement op 30 augustus van 12:00 tot 15:00 opnieuw bij het eendenslachthuis van Tomassen Duck-To aan de Fokko Kortlanglaan 116 in Ermelo.

“Wij willen een einde aan deze misselijkmakende industrie,” zegt Animal Rights directeur Susan Hartland.

“Een watervogel houden in een schuur zonder zwemwater, zonder ooit naar buiten te mogen, zonder daglicht, is misdadig,” legt Vermeulen uit. “De manier waarop eenden gehouden worden, staat zo ver af van hun natuurlijke behoeften dat afschaffen van deze industrie de enige rechtvaardige actie is.”

Animal Rights filmde in 2018 de misstanden bij het vangen van eenden. “Na het vangen en transport is hun ellende nog niet voorbij,” volgens Hartland. “Ze belanden vervolgens in een nieuwe hel bij slachthuis Tomassen Duck-To in Ermelo.”

Persbericht Animal Rights