Kikkerbillen worden wereldwijd verkocht als ‘delicatesse’. Frankrijk en België importeren massa’s uit het wild gevangen kikkers, met Nederland op de derde plek in Europa. Afgelopen 10 jaar tijd werden hier 2,6 miljoen kilo kikkerbillen ingekocht. En dat alles zonder regulering, wat het voortbestaan van kikkers in sommige landen bedreigt, aldus de Franse milieuorganisatie Robin des Bois.

Kikkerbillen op menu bedreigt voortbestaan kikkers
Kikkerbillen op menu bedreigt voortbestaan kikkers | Foto: publiek domein

In Frankrijk alleen al worden jaarlijks 3000 ton (3.000.000 kilo) kikkerbillen geïmporteerd in gekoelde, verse of bevroren vorm. Bovendien vangen de Fransen in eigen land ieder jaar ook nog eens miljoenen kikkers, hetgeen legaal is en zonder enige controle plaatsvindt. In de De Europese Unie werden tussen 2010 en 2019 ruim 40.000 ton kikkerbillen geïmporteerd, wat 814 miljoen tot 2 miljard kikkers het leven kostte.

Kikkerbillen op menu bedreigt voortbestaan kikkers
In Frankrijk worden jaarlijks 3 miljoen kilo kikkerbillen geïmporteerd | Foto: publiek domein

De meeste kikkers worden in het wild gevangen en komen uit Albanië, Indonesië, Turkije en Vietnam. Milieuorganisatie Robin des Bois (Frans voor Robin Hood) waarschuwt:

“Door de toegenomen handel en door de klimaatveranderingen is de kikkerpopulatie op veel plaatsen gedecimeerd. De vangst van kikkers is vaak niet gereguleerd en het gebeurt ongecontroleerd. Daardoor staat het voortbestaan van verschillende soorten op het spel.”

Omdat de EU de grootste importeur is van kikkerbillen vindt Robin des Bois dat de Unie een verantwoordelijkheid heeft om de handel te reguleren en het voortbestaan van kikkers niet in gevaar te brengen. Zo zou zonder ingrijpen de kikker in Turkije al ik 2032 zijn uitgestorven.

Kikkerbillen op menu bedreigt voortbestaan kikkers
Bij gebrek aan regulering is de kikker in Turkije al ik 2032 uitgestorven | Foto: publiek domein

Robin des Bois pleit voor strengere regelgeving, zoals vang- en exportquota en dat de verschillende door de handel bedreigde kikkersoorten opgenomen worden in CITES-verdragen, die de internationale handel in beschermde planten en diersoorten reguleren. Daarnaast is het de vraag of je alles moet eten wat je kan eten, maar dat is voor iedereen een individuele afweging, aldus veel dierenvrienden.

Bronnen:

©AnimalsToday.nl BVR