Animal Rights heeft recentelijk de petitie voor een volledig verbod op de plezierjacht overhandigd aan de commissie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. In enkele maanden tijd zijn er 20.000 handtekeningen verzameld.

plezierjacht
20.000 handtekeningen tegen plezierjacht | Foto: Pixabay

Jessica Smit, campagneleider Ban de Jacht:

“Een prachtig resultaat en een duidelijk signaal. Hiermee tonen wij aan dat velen in Nederland met ons de plezierjacht naar de geschiedenisboeken willen verwijzen.”

Commissie en kamerleden

Wegens coronamaatregelen was het niet mogelijk de petitie persoonlijk te overhandigen. Animal Rights heeft de petitie digitaal aan de commissie LNV overhandigd en daarnaast alle 150 Kamerleden persoonlijk een kaartje gestuurd. De petitie werd op 15 oktober 2019, tijdens de opening van het jachtseizoen, gelanceerd. Het rapport met de bijhorende informatie is hier te downloaden.

Verbied de plezierjacht nu!

Elk jaar worden honderdduizenden dieren in Nederland afgeschoten voor het amusement van een kleine groep jagers. In het jachtseizoen schieten plezierjagers met scherp op hazen, konijnen, fazanten, eenden en houtduiven. Elke winter opnieuw moeten deze dieren rennen en vliegen voor hun leven. De plezierjacht heeft geen “nut of noodzaak” en is niets anders dan een dodelijke hobby uitgeoefend door een selectieve groep mensen.

Lees ook: één op de drie sneuvelt in Brabants jachtseizoen

Waarom een verbod?

 • De jacht op de wildsoorten (haas, konijn, fazant, houtduif en wilde eend) in het jachtseizoen heeft geen noodzaak en bestaat enkel om te “benutten” uit de natuur en voor het plezier van de jager. Elk jachtseizoen worden er rond de 300.000 dieren gedood. Er wordt meer dan genoeg voedsel geproduceerd in Nederland. Het benutten van wilde dieren is onnodig en daardoor onethisch.
 • Ruim 99% van het gerapporteerde afschot van de wilde eend, fazant en haas is ten behoeve van de jacht.
 • Het aantal afgeschoten dieren ten behoeve van de jacht is in 2018 met 6% gestegen ten opzichte van 2017.
 • In Noord-Brabant wordt 1 op de 3 wilde dieren gedood in het jachtseizoen.
 • In Zuid-Holland wordt 1 op de 4 wilde dieren gedood in het jachtseizoen.
 • In Friesland worden nog steeds fazanten uitgezet. Dit is verboden.
 • In 2018 werden meer dan 104.000 eenden in het jachtseizoen gedood. In 2017 meer dan 97.000.
 • Sinds 1990 is de Nederlandse broedpopulatie wilde eenden met 30% afgenomen. Er zou niet gejaagd moeten worden op een soort die in aantallen achteruit loopt.
 • Bij de fazant, eend en haas worden structureel meer dieren afgeschoten dan geteld. In sommige provincies zijn geen telgegevens aanwezig. Dit is wel verplicht.
 • Er is geen onafhankelijke controle bij de jacht.
 • In Flevoland worden geen afschotcijfers gepubliceerd. In Friesland zijn de gegeven onvolledig. Het publiceren van afschotgegevens is een wettelijke plicht die bewust of onbewust wordt verzaakt.

Bronnen:

Strijd mee tegen dierenleed!

Zonder jouw hulp kunnen House of Animals en Animals Today niet verder groeien en dieren een stem geven. Waardeer je wat wij doen, steun ons dan met een (eenmalige) donatie.