Het is hoogseizoen in het Waddengebied wat betreft trekvogels. Miljoenen vogels zakken in het najaar af uit het Hoge Noorden en de Wadden zijn een tussenstop, waar de dieren tot rust komen. Van half augustus tot en met november zijn vele trekvogels en bijzondere vogelsoorten waar te nemen. Voor vogelliefhebbers dus een uitgelezen kans om de verrekijker te pakken en vogels te gaan spotten!

Waddenzee trekvogels
De Waddenzee bij Vlieland | Foto: Angelique Lagarde

Het hele jaar door vertoeven er veel vogels in het Waddengebied. Maar vooral in het najaar is het er druk: op het hoogtepunt verblijven er tegelijkertijd wel meer dan zes miljoen vogels in het gebied. In de afgelopen weken arriveerden de eerste groepen trekvogels: steltlopers, kanoeten, strandlopers, wulpen, rosse grutto’s, maar ook ganzen en eenden stromen massaal toe, waaronder rotganzen, brandganzen en bergeenden.

Ook kleine zangvogels strijken massaal neer in het waddengebied. Groepen van wel meer dan 10.000 kepen en vinken worden soms waargenomen. Ook graspiepers en kwikstaarten kunnen ook met duizenden tegelijk doortrekken. Koperwieken, beflijsters, kramsvogels en spreeuwen doen het gebied ook aan. Elke dag komen er weer nieuwe vogels aan in het Waddengebied, dus iedere dag zijn er andere soorten waar te nemen.

Vogelherkenningskaarten en gratis app
Hou je van vogels en vind je het leuk om ze te gaan bekijken? Dan moet je de komende weken het Waddengebied echt aan doen. In het kader van het programma Rust voor Vogels, Ruimte voor Mensen heeft Vogelbescherming Nederland het hele Waddengebied gratis vogelherkenningskaarten ontwikkeld, waarop de meest voorkomende vogelsoorten en op de achterkant een plattegrond met de leukste vogelgebieden staan. De kaarten zijn ook te downloaden op www.beleefdewaddennatuur.nl. Ook is er de gratis app Wadvogels, waarmee je elke wadvogel die je ziet snel op naam kunt brengen.

Bron: Natuurbericht.nl ©PiepVandaag.nl Monique van Dijk Armor


Strijd mee tegen dierenleed!

Zonder jouw hulp kunnen House of Animals en Animals Today niet verder groeien en dieren een stem geven. Waardeer je wat wij doen, steun ons dan met een (eenmalige) donatie.