Honden zijn voor veel mensen een belangrijke vriend. Ook ik kan intens genieten als ik mijn Wolfje vol plezier zie rennen over het strand en zie dat ze in haar element is. Des te meer raakt het mij wanneer eigenaren puur uit onkunde, maar ook soms moedwillig hun hond slecht opvoeden dat het dier geen enkele kwaliteit van leven heeft. Zodanig slecht zelfs dat er honden zijn die min of meer de rest van hun leven in angst slijten. Een 15 jaar durend gemis. Niet alleen voor de hond, maar zeker ook voor de eigenaar van het dier.

Rambam
Foto: screenshot Rambam/BNNVARA

Het was ook daarom dat, toen ik hoorde van de uitzending van Rambam, ik besloot niet te kijken. Ik kon me namelijk al wel een beeld vormen van wat ik te zien zou krijgen. De Partij voor de Dieren had al aangegeven Kamervragen te stellen en door de vooraankondiging die ik van Rambam heb mogen ontvangen verscheen er een artikel op Animals Today.

Maar natuurlijk,  zoals dat zo vaak gaat, ben ik uiteindelijk toch gaan kijken. Ik dacht dat ik mij een goede voorstelling kon maken maar het bleek vele malen erger dan dat.

Wie in vredesnaam denkt dat het slaan met een met grind gevulde plastic fles op het hoofd (ja hoofd, geen kop) van een pup, de manier is om het diertje iets bij te leren? Diegene moet haast wel een mentale stoornis hebben. Sinds wanneer zijn er professionals die op school diereneigenaren leren dat je met slaan een harmonieuze binding kunt krijgen met je huisdier en dat het dier zelf ook plezier heeft in zijn leven? Sinds wanneer kan het angstig maken van een (huis)dier je doel zijn? Hoe kan je nog slapen wanneer onderdrukking en het uitoefenen van macht in deze overtreffende graad je gewoon geworden is?

Rambam
Foto: screenshot Rambam/BNNVARA

Als je denkt een dier door middel van slaan, schoppen, oren trekken of door het gebruik van barbaarse hulpmiddelen kunt opvoeden heb je er volstrekt geen verstand. Je creëert een dier dat de rest van zijn leven angst voor de eigenaar heeft en afwijkend gedrag zal gaan vertonen, waaronder zelfs agressief gedrag. Wie zaait zal oogsten nietwaar? Dit is absoluut van toepassing bij het opvoeden van een dier. Ook trouwens op het opvoeden van kinderen, maar dat terzijde. Iedereen valt over elkaar heen wanneer gesproken wordt over bijtincidenten door agressieve honden, maar vraagt iemand zich weleens af waardoor zo’n bijtincident kan ontstaan? Bijvoorbeeld door dergelijke cursussen mishandeling hond.

Een dier dat consequent mishandeld wordt heeft geen andere mogelijkheid dan ofwel wegkruipen van angst, of agressief worden. En moet je dat het dier vervolgens kwalijk nemen? Dat is de wereld op zijn kop zou ik zeggen.

Rambam
Foto: screenshot Rambam/BNNVARA

Is dit soort cursussen of het gedrag op verenigingen dan niet verboden en kan daar dan niet iets aan gedaan worden? Natuurlijk is dit verboden en ja, natuurlijk kan daar iets aan worden gedaan. Je pleegt als eigenaar en als trainer consequent een hele reeks van misdrijven. Ja, je leest het goed: misdrijf en geen overtreding, want het is een gedraging die voldoet aan art 2.1, 1e lid. Wet dieren. Dit dierenmishandelingsartikel stelt het volgende:

“Het is verboden om zonder redelijk doel of met overschrijding van hetgeen ter bereiking van zodanig doel toelaatbaar is, bij een dier pijn of letsel te veroorzaken dan wel de gezondheid of het welzijn van het dier te benadelen.”

Alle in de uitzending te zien zijnde gedragingen vallen hieronder en kunnen dan ook zonder meer bestempeld worden als dierenmishandeling. Sterker nog, wanneer dit doet vanuit beroep of bedrijf zal je zwaarder worden gestraft. Elke trainer en eigenaar die deze gedragingen heeft uitgevoerd, heeft dus een strafrechtelijk misdrijf begaan en dient daar dan ook voor de rechter ter verantwoording worden geroepen. Dus ook de politieagent die te zien en te horen was.  Deze zou wat mij betreft per direct uit zijn functie mogen worden ontheven, plus alle overige politieagenten die betrokken zijn bij dit soort ‘hondenscholen’. De politie is dit soort lieden liever kwijt dan rijk lijkt mij. Zeker wanneer ze willens en wetens zo’n mishandeling plegen.

Ik ben dan ook wel erg benieuwd of Rambam aangifte heeft gedaan. Het kan toch niet zo zijn dat dit soort mensen gewoon zijn gang kan blijven gaan?

Het zou de KNPV sieren als zij deze leden zouden royeren want alleen op die manier kan een organisatie die aangeeft dit soort handelingen af te keuren, ook daadwerkelijk laten zien dat wat ze zeggen ook menen. Papier is geduldig nietwaar?

“Een dier dat consequent mishandeld wordt heeft geen andere mogelijkheid dan ofwel wegkruipen van angst, of agressief worden. En moet je dat het dier vervolgens kwalijk nemen? Dat is de wereld op zijn kop zou ik zeggen.” | Foto: Pixabay

©AnimalsToday.nl Karen Soeters