De ministerraad heeft afgelopen vrijdag besloten om hondenpups verplicht te chippen. Binnen zeven weken na de geboorde van de hond moeten NAW gegevens ( Naam. Adres en Woonplaats) worden geregistreerd. De gegevens worden opgeslagen in een database.

puppy
Foto: Wikimedia Commons

Het doel is om misstanden in de fokkerij en de handel met honden tegen te gaan. Waarschijnlijk gaat de maatregel komend voorjaar in.

Bron: Nu.nl