Door een plotseling toegenomen sterfte onder dwergolifanten op Borneo, heeft Maleisië een onderzoek ingesteld naar de oorzaken van hun dood. Dit jaar zijn al 25 Borneodwergolifanten dood gevonden in de staat Sabah, en dat is ‘een record’. 

dwergolifanten
De Borneodwergolifant (Elephas maximus borneensis) | Foto: PLoS Biology/Wikipedia

De Borneodwergolifant (Elephas maximus borneensis) leeft in de bossen en naar schatting zijn er nog maar 1.500 over. De soort is ernstig bedreigd en de zorgen over de plotselinge extra sterfte zijn groot. Tot dusverre waren er sinds 2010 ruim honderd olifanten dood gevonden en 25 tot nu toe in 2018 is een opvallende uitschieter. Sommigen hebben kogelwonden.

De dwergolifant is een ondersoort van de Aziatische olifant die op Borneo voorkomt. In 2003 werd het verschil via DNA-technieken aangetoond, waarmee er in één klap een bedreigde diersoort was bijgekomen. De Borneodwergolifant is wat kleiner van postuur, de slagtanden zijn iets rechter, hun staart is wat langer en hun oren wat groter. Ook zouden ze een ‘mild’ karakter hebben (Wikipedia).

palmolie
Oogst van palmolievruchten | Foto: Craig Morey/flickr

Leefgebied voor palmolie
Alle bekende oorzaken van de plotselinge sterfte liggen natuurlijk op de loer, zoals stroperij voor het ivoor en hun huid, of mens-dier conflicten, omdat boeren hun gewassen willen beschermen. Misschien zijn er trofeejagers actief of gaat er een ziekte rond. Maar de allergrootste directe bedreiging voor de Borneodwergolifant, net als voor orang-oetans, is de ontbossing voor aanleg van palmolieplantages, en daarmee het verdwijnen van hun leefgebied.

oerwoud
Ontbossing voor palmolie | Foto: ©Bring the Elephant Home

Belangrijk is dat Maleisië, liefst samen met Brunei en Indonesië, onderzoekt waarom er opeens een stijging is in het aantal dode olifanten op Borneo. Wellicht dat men moet erkennen dat de bekende oorzaken nog verder uit de hand zijn gelopen, of dat er nieuwe bedreigingen bij zijn gekomen.

Dwergolifant met uitsterven bedreigd door palmolie

Bronnen:

©AnimalsToday.nl Bart van Riel