Waar al jaren voor gevreesd wordt is eindelijk doorgedrongen: de intensieve veehouderij is als een kweekschaaltje voor virussen, zoals het vogelgriepvirus. Deskundigen waarschuwen dat varkens en kippen niet meer op één en hetzelfde bedrijf gehouden moeten worden, omdat er anders een voor mensen gevaarlijke mutatie van de vogelgriep kan ontstaan.

Scheid varkens en kippen tegen mutatie vogelgriepvirus
Varkens en kippen samen kan leiden tot mutatie van het vogelgriepvirus | Foto: publiek domein

Opvallend genoeg trekken de deskundigen van het Deskundigenberaad-Zoönosen (DB-Z) deze conclusie pas zodra er voor mensen een gevaarlijke ziekte kan ontstaan. Vogelgriep, varkenspest en andere dierziekten vinden in de veehouderij enorme hoeveelheden dieren als mogelijke gastheer. In een dier kan een mutatie ontstaan van een virus, wat op zich heel gebruikelijk is. Maar de gevreesde mutatie van het vogelgriepvirus waarvoor gewaarschuwd wordt kan zelfs een nieuwe pandemie triggeren, met name wanneer de nieuwe variant agressief en makkelijk overdraagbaar is op mensen.
.

Vossen gestorven door vogelgriepvirus in België

.
Er zijn steeds meer gevallen bekend dat zoogdieren drager zijn van het vogelgriepvirus, zoals vossen, nertsen, dassen, zeeleeuwen en grizzlyberen. Ook vallen er nog dagelijks slachtoffers in de natuur, waaronder afgelopen week al 2000 dode meeuwen bij het Zwarte Meer, op de grens van Flevoland en Overijssel. In totaal werden in Nederland sinds de uitbraak van vogelgriep in oktober 2021 zo’n 6,6 miljoen dieren ‘preventief’ afgemaakt.
.

Vogelgriepbesmetting bij nertsen in Spaanse fokkerij

Zoönosen

Dierziektes die ook voor mensen gevaarlijk zijn (of worden) heten zoönosen. Corona (COVID-19) wordt hiertoe gerekend, maar ook AIDS vindt zijn oorsprong in de dierenwereld, net als SARS1 en Q-koorts. Afgelopen anderhalf jaar is het vogelgriepvirus niet meer verdwenen uit ons land, net als in veel andere landen. De constante aanwezigheid maakt dat het virus steeds verder doordringt en zo almaar makkelijker in aanraking kan komen met andere diersoorten.

Scheid varkens en kippen tegen mutatie vogelgriepvirus
Varkens zijn gevoelig voor virussen | Foto: ©Angelique Lagarde

Mutatie virus bij varkens

Het contact met varkens wordt extra gevreesd, want die zijn van zichzelf al behoorlijk gevoelig voor allerhande virussen, ook als die van oorsprong niets met varkens te maken hebben. Wanneer een varken met twee virussen tegelijk in aanraking komt, bijvoorbeeld vogelgriep en een varkensverkoudheidje, kan dat leiden tot een mutatie: een nieuwe variant van een bestaand virus. Zo’n nieuw virus kan erg gevaarlijk zijn, omdat ons immuunsysteem er niet eerder mee in aanraking kwam. Het dier biedt dus een overgang voor virussen om zich verder aan te passen aan (andere) zoogdieren, zoals de mens.
.

Vogelgriep: Pluimveesector moet drastisch veranderen in Nederland

Scheid varkens en kippen tegen mutatie

Natuurlijk is dit een alarmerende waarschuwing die ter harte genomen dient te worden, maar helaas is de urgentie enkel gebaseerd op het feit dat mensen ziek kunnen worden. Het bijkomende dierenleed wordt niet genoemd als overweging. Er kunnen voor mensen ook ongevaarlijke virusvarianten ontstaan, waar varkens alsnog letterlijk doodziek van worden. Dan zullen vele honderdduizenden varkens preventief afgemaakt gaan worden, maar dat heet dan bedrijfsschade en daar heb je een verzekering voor. Alleen wie tussen de regels leest weet dat het einde van de veehouderij in de huidige vorm écht in zicht is, want een virus kan op den duur alles platleggen. Laten we die les niet vergeten.

Bronnen:

Zorgen over huidige variant van vogelgriep

‘Minister Adema vergeet dieren in aanpak vogelgriep’

©AnimalsToday.nl Bart van Riel – eindredacteur