De rol van de intensieve veehouderij is niet onbetwist in de discussie over maatregelen tegen de vogelgriep in Nederland. Hoogleraar virologie Wim van der Poel pleit in Eenvandaag voor ingrijpende veranderingen in de pluimveesector om de impact van vogelgriep te beperken. Volgens hem is de hoeveelheid pluimveebedrijven bij elkaar en in de buurt van natuurgebieden problematisch.

pluimveesector
Vogelgriep: Pluimveesector moet drastisch veranderen in Nederland | Foto: publiek domein

De hoogleraar ziet het vogelgriepvirus als een reële dreiging:

“Nederland is een dichtbevolkt land met veel gehouden dieren, die combinatie maakt dat er een continue dreiging is dat er een ziekteverwekker overspringt van dieren naar mensen.”

Het huidige vogelgriepprobleem is volgens hem een onhoudbare situatie waar iets aan gedaan moet worden. Van der Poel doet al ruim twintig jaar onderzoek naar zoönotische virussen. Hij zet zich in Nederland, maar ook in Europees verband in om te voorkomen dat dierziekten uit zullen groeien tot een wereldwijde pandemie. De manier om vogelgriep te bestrijden is daarom ook de ‘one health-aanpak’. Dit houdt in dat deskundigen vanuit de hele wereld samen het probleem van diergezondheid aanpakken.

 

Kritiek op ruimbeleid bij vogelgriep

Er klinkt de laatste tijd al steeds meer kritiek op het huidige beleid van ‘ruimen’ bij vogelgriep. Vaak wordt de dreiging neergelegd bij de trekvogels, omdat die worden gezien als de brenger van vogelgriep naar Nederland. Zo is er al enige tijd onenigheid of wilde vogels opgeruimd moeten worden die bezweken zijn aan vogelgriep. We hebben nu te maken met de dodelijkste vogelgriepuitbraak in 20 jaar en de vogeltrek moet nog echt beginnen. Veel mensen vinden dat je het probleem bij de bron moet aanpakken en het verminderen van wilde vogels de enige optie is om de vogelgriep terug te dringen. Echter ontbreekt er ook een tegengeluid in deze discussie, namelijk de rol van de intensieve veehouderij. Van der Poel kan zich vinden in deze problematiek:

“Als we echt iets willen doen, dan moeten we de samenleving veranderen.”

Volgens hem houdt dit in dat er minder bedrijven op elkaar komen te staan, zodat het virus moeilijker naar een ander bedrijf overspringt. Ook moet er goed worden nagedacht over de plekken waar nieuwe pluimveebedrijven zich vestigen.  En of natuurgebieden anders moeten worden ingericht. Hij benadrukt dat we daar nu mee moeten beginnen omdat we anders straks naast vogelgriep ook met andere zoönose-risico’s te maken krijgen.

 

Lange termijnoplossingen

Langetermijnoplossingen zijn hard nodig om de impact van vogelgriep te verminderen. Van der Poel vertelt verder aan Eenvandaag dat het aantal zoönosen de afgelopen jaren al gestaag toeneemt. Volgens hem moeten we meer oog hebben voor preventie. Zaken zoals klimaatverandering en het verlies aan biodiversiteit spelen ook een rol bij het ontstaan van zoönosen.

“We zien enorme veranderingen in de gebieden waar trekvogels zich bewegen en overwinteren. Daardoor komen wilde vogels in contact met trekvogels die ze eerder nooit tegenkwamen.”

Hij benadrukt als laatste dat we ons in Nederland moeten afvragen of we dit allemaal wel willen in ons kleine land. Het is niet realistisch om de dierlijke productie op hoog niveau te houden en daarnaast nog meer mensen te huisvesten. Nederland loopt tegen haar eigen grenzen aan.

Bronnen:

©AnimalsToday.nl Daan de Boer