MegastalHet kabinet wil en kan het advies van de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) over minimale afstandsnormen tussen intensieve veehouderijen en woningenpas beoordelen nadat de Gezondheidsraad het door het kabinet gevraagde advies over een beoordelingskader voor micro-organismen en endotoxinen afkomstig uit veehouderijen heeft uitgebracht. Dat schrijft minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VES) in antwoord op vragen vanuit de Tweede Kamer.  

Lange zin. Moeilijk ook. Maar je zult maar in de buurt van zo’n bedrijf wonen. Ook nieuwbouw en uitbreidingen kunnen voorlopig gewoon doorgaan.